REACT EU 98 - Infuzní technika Published by Tenders Electronic Daily

REACT EU 98 - Infuzní technika

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/90104975/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Devices and instruments for infusion
    33194100-7
Language

Czech

Contracting authority / owner

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 499/2
128 00 Praha 2
Czechia
E-Mail: natalie.born@vfn.cz
Website: https://www.vfn.cz

assignment

Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) jsou dodávky Infuzní techniky pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2 (příloha 2a 1. část VZ, příloha 2 b) 2. část VZ).Veřejná zakázka je dělena na části:1.část VZ Infuzní technika I.2.část VZ Infuzní technika II.
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) jsou dodávky Infuzní techniky pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek...
Show more

Česko-Praha: Přístroje a nástroje pro infúzi

2022/S 089-242006

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 073-194552)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Národní identifikační číslo: 00064165
Poštovní adresa: U nemocnice 499/2
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 00
Země: Česko
E-mail: natalie.born@vfn.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.vfn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

REACT EU 98 - Infuzní technika

Spisové číslo: VZ 38/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33194100 Přístroje a nástroje pro infúzi
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) jsou dodávky Infuzní techniky pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2 (příloha 2a 1. část VZ, příloha 2 b) 2. část VZ).

Veřejná zakázka je dělena na části:

1.část VZ Infuzní technika I.

2.část VZ Infuzní technika II.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 073-194552

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV. 2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 12/05/2022
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 19/05/2022
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV. 2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání obálek
Namísto:
Datum: 12/05/2022
Místní čas: 11:05
Má být:
Datum: 19/05/2022
Místní čas: 11:05
VII.2)Další dodatečné informace: