Keretsz.-KBA készítésére Tiszántúl és Duna-Tisza Published by Tenders Electronic Daily

Keretsz.-KBA készítésére Tiszántúl és Duna-Tisza

Application deadline

26.05.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Technical testing, analysis and consultancy services
  71600000-4
Language

Hungarian

Contracting authority / owner

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Váci út 45.
1134 Budapest
Hungary
Tel.: +36 14354833
Fax: +36 14368560
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Website: http://www.nif.hu

assignment

Keretszerződés közúti biztonsági auditok készítése engedélyezési, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre Tiszántúl és Duna - Tisza között területén

Description of procurement /scope of services

Keretszerződés közúti biztonsági auditok készítése engedélyezési, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre Tiszántúl és Duna - Tisza között területén.Főbb mennyiségek:Az elvégzendő tevékenységekre a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Kormányrendelet, valamint a mindenkor hatályos jogszabály az irányadó.Keretösszeg: 75 033 650 HUF + ÁFA. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.Közbeszerzés mennyisége:A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően teljesített auditok várható darabszáma:Cca. 30 db, (ebből cca. 25 db országos közúthoz kapcsolódik)- cca. 8 db engedélyezési tervi projektekre vonatkozik,- cca. 22 db kiviteli tervi, közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre vonatkozik.Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a feladatok előbbiek szerinti mennyiségi megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Keretszerződés közúti biztonsági auditok készítése engedélyezési, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre Tiszántúl és Duna - Tisza között területén.Főbb mennyiségek:Az...
Show more

Others CPV Codes
 • Technical testing, analysis and consultancy services
  71600000-4
 • Technical analysis or consultancy services
  71621000-7
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
Project adress

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

Magyarország-Budapest: Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások

2022/S 079-212821

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354833
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161912022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161912022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretsz.-KBA készítésére Tiszántúl és Duna-Tisza

Hivatkozási szám: EKR000161912022
II.1.2)Fő CPV-kód
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés közúti biztonsági auditok készítése engedélyezési, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre Tiszántúl és Duna - Tisza között területén

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés közúti biztonsági auditok készítése engedélyezési, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre Tiszántúl és Duna - Tisza között területén.

Főbb mennyiségek:

Az elvégzendő tevékenységekre a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Kormányrendelet, valamint a mindenkor hatályos jogszabály az irányadó.

Keretösszeg: 75 033 650 HUF + ÁFA. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.

Közbeszerzés mennyisége:

A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően teljesített auditok várható darabszáma:

Cca. 30 db, (ebből cca. 25 db országos közúthoz kapcsolódik)

- cca. 8 db engedélyezési tervi projektekre vonatkozik,

- cca. 22 db kiviteli tervi, közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre vonatkozik.

Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a feladatok előbbiek szerinti mennyiségi megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.

Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.

A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. AF III.1.3) M.2.1) pont szerinti alk. köv. tekintetében bemutatott 1. szakember min. köv.-ben előírt közúti biztonsági audit elkészítésében szerzett 6 hónap feletti szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 9 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. AF III.1.3) M.2.1) pont szerinti alk. köv. tekintetében bemutatott 2. szakember min. köv.-ben előírt közúti biztonsági audit elkészítésében szerzett 6 hónap feletti szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 9 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású projekteken túl GINOP, VEKOP, TOP, Interreg, IKOP, CEF és egyéb EU-s forrás

II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszáma: 00241. és dr. Nagy Szilárd, lajstromszáma: 00216.

Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához: A keretszerződés időtartamaként megjelölt 36 hónap az eseti megrendelések kiadására nyitva álló időtartam. Az eseti megrendelések teljesítésének határidejét a keretszerződés tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadóak.

Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.

A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: -

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

P/1.:

A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti biztonsági audit elkészítése) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

1. Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (11-12), 69. § (11a) és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. is megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:

P/1.:

amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából (közúti biztonsági audit elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem éri el az 6 000 000 HUF összeget.

Ajánlatkérő „közúti biztonsági audit” alatt a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában foglaltakat érti.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és a (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen

a) a munka megjelölése, melyben a szakember részt vett(adott esetben az útszám/ a településnév , szelvényszám megjelölésével, vagy a megvalósult műszaki tartalom rövid összefoglalásával oly módon, hogy a munka egyértelműen beazonosítható legyen,

b) az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét ( év, hónap pontossággal!) és

c) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén a III.1.3) pont M/2.1. alpont szerinti dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2.1. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakember többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Azon szakember esetén, ahol a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában feltüntetett végzettség, amelyre a szakember a jogosultságát megszerezte, megegyezik az ajánlathoz csatolt, végzettséget igazoló dokumentumban bemutatott végzettséggel, a szakemberek végzettségét Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az ajánlati felhívásban előírt végzettséggel.

Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakemberek vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.

Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti, vagy azzal egyenértékű végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. min. 2 db közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése, melyek közül min. 1 db országos közút vonatkozásában valósult meg.

A referenciakövetelmény több szerződésből is igazolható.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

M/2.1. legalább 2 fő közúti biztonsági auditorral, aki rendelkezik:

- a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés szerinti közúti biztonsági auditori képesítés megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, továbbá

- legalább 6 hónap közúti biztonsági audit elkészítésében szerzett szakmai tapasztalattal.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

A III.1.3) pontban használt fogalmak alatt AK az alábbiakat érti:

- „közút” alatt a „Közút” alatt a „helyi-„ és „országos közutakat” érti az alábbiak szerint:

- „Országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 8. § (1) bek.-ben foglaltakat érti,

- „Helyi közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 8. § (2) bek.-ben foglaltakat érti, ide nem értve az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 8. § (2) bek d) pontjában írtakat.

- „közúti infrastruktúra fejlesztés” alatt a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakat érti.

- „közúti biztonsági audit” alatt a 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában foglaltakat érti.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.

Az M/1 követelmény körében AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés.

Nem magyarországi referencia esetén a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek

Az M/2 követelmény körében a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában a szakembereknél az önéletrajzban és/vagy, a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy egyéb szakember által megtett egyéb nyilatkozatban kérjük, hogy szakember nyilatkozzon, hogy a fenti fogalomnak mindenben megfelelnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: az eseti megrendelés nettó díjának 2 %-a/naptári nap, max. eseti megrend. 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: az eseti megrend. nettó díjának 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: az eseti megrend. nettó díjának 20 %-a.

Amennyiben a Vállalkozóval szemben összességében érvényesített késedelmi kötbér és/vagy hibás teljesítési kötbér az egyes eseti megrendeléseket illetően a nettó keretösszeg 20%-át eléri, Megrendelő jogosult a jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani.

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó keretösszeg 1 %-a, a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6) és (8) bekezdése. szerint, érvényességi ideje: teljesítési véghatáridő + 45 nap

Fizetési feltételek:

A pénzügyi finanszírozás forrása a keretszerződés hatálya alatt valamennyi rendelkezésre álló forrás: hazai forrás, GINOP, VEKOP, TOP, Interreg, IKOP, CEF és egyéb EU-s forrás.

A finanszírozás típusa: a szerződés utófinanszírozott.

További részletek a keretszerződéstervezetben.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: a díj a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (1) és (4) -(6) bekezdése, ill. a Ptk. 6:155. §. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

További részleteket a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/05/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/05/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).

2. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

3. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

4. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 800 000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Átutalás esetén Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalás esetén: Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét; az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Garancia szerződés, készfizető kezesség esetén: az okirat a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés szerint; biztosítási szerződés esetén: a kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés szerinti formában. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

6. Ajánlatkérő Kbt. 35. § (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében kizárja.

7. Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.

Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.

Értékelés módszere:

(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutatója szerint) a(z):

- „Ár” - fordított arányosítás.

- „A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány” - egyenes arányosítás.

8. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által bemutatott, a felhívás M/2. pontjában megjelölt szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet szerinti érvényes regisztrációval: ”KA” vagy azzal egyenértékű regisztrációval.

9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10. A közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

11. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

12. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

13. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgya szerinti tevékenység további részekre bontása nem lehetséges, valamint az érintett projektek területi lehatárolása a már megkötésre került, jelenleg is hatályos keretszerződések mintájára került meghatározásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/04/2022