UHPLC-system för kolhydratanalys m.h.a. jonkromatografi Published by Tenders Electronic Daily

UHPLC-system för kolhydratanalys m.h.a. jonkromatografi

Application deadline

17.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Detection and analysis apparatus
    38430000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 7086
750 07 UPPSALA
Sweden
E-Mail: emma.gurnell@slu.se
Website: http://www.slu.se

assignment

SLU avser att köpa ett UHPLC-system för kolhydratanalys m.h.a. jonkromatografi. Instrumentet ska användas till kolhydrat-analyser i forskningssyfte dvs inte bara för rutinmässiga standard-analyser.Systemet måste klara av höga pH upp emot 13-14.

Description of procurement /scope of services

SLU avser att köpa ett UHPLC-system för kolhydratanalys m.h.a. jonkromatografi. Instrumentet ska användas till kolhydrat-analyser i forskningssyfte dvs inte bara för rutinmässiga standard-analyser.Systemet måste klara av höga pH upp emot 13-14.

Others CPV Codes
  • Metering instruments
    38410000-2
  • PH meters
    38416000-4
Project adress

Region (NUTS code): SE121 Uppsala län
Uppsala

Sverige-Uppsala: Detektions- och analysutrustning

2022/S 075-199365

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Lantbruksuniversitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2817
Postadress: Box 7086
Ort: UPPSALA
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 750 07
Land: Sverige
Kontaktperson: Emma Gurnell
E-post: emma.gurnell@slu.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.slu.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoxztoeqg&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoxztoeqg&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UHPLC-system för kolhydratanalys m.h.a. jonkromatografi

Referensnummer: SLU.ua.2022.2.4.4-918
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38430000 Detektions- och analysutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

SLU avser att köpa ett UHPLC-system för kolhydratanalys m.h.a. jonkromatografi. Instrumentet ska användas till kolhydrat-analyser i forskningssyfte dvs inte bara för rutinmässiga standard-analyser.

Systemet måste klara av höga pH upp emot 13-14.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38410000 Mätinstrument
38416000 PH-mätare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppsala

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

SLU avser att köpa ett UHPLC-system för kolhydratanalys m.h.a. jonkromatografi. Instrumentet ska användas till kolhydrat-analyser i forskningssyfte dvs inte bara för rutinmässiga standard-analyser.

Systemet måste klara av höga pH upp emot 13-14.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 13/04/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/04/2022