Konsulttjänster inom landskapsarkitektur, ljusdesign och gestaltning av lekmiljöer (Ramavtal) Published by Tenders Electronic Daily

Konsulttjänster inom landskapsarkitektur, ljusdesign och gestaltning av lekmiljöer (Ramavtal)

Application deadline

20.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Landscape architectural services
    71420000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Örebro kommun
Box 30000
70135 ÖREBRO
Sweden
E-Mail: hanna.ali.khan@orebro.se
Website: http://www.orebro.se

assignment

Ramavtal för konsulttjänster inom tre områden:1. Landskapsarkitektur2. Ljusdesign.3. Gestaltning av lekmiljöer

Description of procurement /scope of services

Ramavtal för konsulttjänster inom tre områden:1. Landskapsarkitektur2. Ljusdesign.3. Gestaltning av lekmiljöer

Others CPV Codes
  • Landscaping work for playgrounds
    45112723-9
  • Artificial and natural lighting engineering services for buildings
    71318100-1
Project adress

Region (NUTS code): SE124 Örebro län
Örebro

Sverige-Örebro: Landskapsarkitektur

2022/S 079-212764

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1967
Postadress: Box 30000
Ort: ÖREBRO
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 70135
Land: Sverige
Kontaktperson: Hanna Ali Khan
E-post: hanna.ali.khan@orebro.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orebro.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqvqqdvbu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqvqqdvbu&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster inom landskapsarkitektur, ljusdesign och gestaltning av lekmiljöer (Ramavtal)

Referensnummer: Ks 347/2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71420000 Landskapsarkitektur
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för konsulttjänster inom tre områden:

1. Landskapsarkitektur

2. Ljusdesign.

3. Gestaltning av lekmiljöer

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112723 Utformning av lekplatser
71318100 Ljustekniska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Örebro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för konsulttjänster inom tre områden:

1. Landskapsarkitektur

2. Ljusdesign.

3. Gestaltning av lekmiljöer

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/07/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/04/2022