Konferensanläggningar 2022 Published by Tenders Electronic Daily

Konferensanläggningar 2022

Application deadline

25.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Hotel meeting and conference services
    55120000-7
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Region Kronoberg
Upphandlingsenheten
351 88 Växjö
Sweden
E-Mail: tobias.johsted@kronoberg.se
Website: http://www.ltkronoberg.se

assignment

Upphandling av konferensanläggningar till Region Kronoberg.

Description of procurement /scope of services

Upphandling av konferensanläggningar till Region Kronoberg.

Project adress

Region (NUTS code): SE212 Kronobergs län

Sverige-Växjö: Mötes- och konferenstjänster på hotell

2022/S 080-215765

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Kronoberg
Nationellt registreringsnummer: 232100-0065
Postadress: Upphandlingsenheten
Ort: Växjö
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Tobias Johsted
E-post: tobias.johsted@kronoberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ltkronoberg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdrjjzgfi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdrjjzgfi&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konferensanläggningar 2022

Referensnummer: 22RGK877
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55120000 Mötes- och konferenstjänster på hotell
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av konferensanläggningar till Region Kronoberg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av konferensanläggningar till Region Kronoberg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2022
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/04/2022