Lastväxlare till Räddningstjänsten Hässleholm Published by Tenders Electronic Daily

Lastväxlare till Räddningstjänsten Hässleholm

Application deadline

25.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Motor vehicles for the transport of goods
    34130000-7
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Hässleholms kommun
Hässleholms kommun Nytorget 1
281 31 Hässleholm
Sweden
Tel.: +46 451268098
E-Mail: maria.fors@hassleholm.se
Website: http://www.hassleholm.se/

assignment

Upphandlingen avser en lastväxlare avsedd för transport av containers inom Hässleholms kommuns Räddningstjänst. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Räddningstjänstens behov av ändamålsenliga fordon för sin samhällsviktiga verksamhet.

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen avser en lastväxlare avsedd för transport av containers inom Hässleholms kommuns Räddningstjänst. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Räddningstjänstens behov av ändamålsenliga fordon för sin samhällsviktiga verksamhet.

Others CPV Codes
  • Motor vehicles for the transport of goods
    34130000-7
  • Heavy-duty motor vehicles
    34140000-0
Project adress

Region (NUTS code): SE224 Skåne län
Skåne län

Sverige-Hässleholm: Motorfordon för godstransport

2022/S 084-223702

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hässleholms kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0985
Postadress: Hässleholms kommun Nytorget 1
Ort: Hässleholm
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 281 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Fors
E-post: maria.fors@hassleholm.se
Telefon: +46 451268098
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hassleholm.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=65136
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=65136
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lastväxlare till Räddningstjänsten Hässleholm

Referensnummer: KLF 2022/293
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34130000 Motorfordon för godstransport
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en lastväxlare avsedd för transport av containers inom Hässleholms kommuns Räddningstjänst. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Räddningstjänstens behov av ändamålsenliga fordon för sin samhällsviktiga verksamhet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34130000 Motorfordon för godstransport
34140000 Tyngre motorfordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en lastväxlare avsedd för transport av containers inom Hässleholms kommuns Räddningstjänst. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Räddningstjänstens behov av ändamålsenliga fordon för sin samhällsviktiga verksamhet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 08/07/2022
Slut: 19/05/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/07/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/05/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/04/2022