metagenom szekvenálás Published by Tenders Electronic Daily

metagenom szekvenálás

Application deadline

31.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Laboratory services
    71900000-7
Language

Hungarian

Contracting authority / owner

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kondorfa Utca 1
1116 Budapest
Hungary
Tel.: +36 304998426
Fax: +36 14630505
E-Mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Website: http://www.bayzoltan.hu

assignment

Keretmegállapodás környezeti és laboratóriumi minták 16S, 18S, illetve ITS (archea, eubaktérium, alga, gomba) metagenom szekvenálására vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére.

Description of procurement /scope of services

Keretmegállapodás környezeti és laboratóriumi minták 16S, 18S, illetve ITS (archea, eubaktérium, alga, gomba) metagenom szekvenálására vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az alábbiak szerint:- vizsgálandó minták száma (Keretmennyiség): 2 000 db (ill. II.2.11 szerint - adott esetben)- megrendelések várható gyakorisága (tájékoztató adat): 500 - 1000 megrendelés/év- az egyes megrendelésekben egyidejűleg átadásra kerülő minták várható száma (tájékoztató adat): 1 - 500 minta/megrendelés.AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori szükséglet szerinti - igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges vizsgálandó mintaszám az előírt, illetve vállalt mennyiségtől - a keretmegállapodásban rögzített határok között - eltérhet. (AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltérésekkel élni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű vizsgálati igény mértékére tekintettel.)AK jelen eljárás nyertesével Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodást hoz létre, melynek alapján AK jogosulttá válik az előzőek szerinti szolgáltatás közvetlen megrendelésére a Felolvasólapon megajánlott áron. A Keretmegállapodás futamideje alatt az ár évente egy alkalommal, illetve meghosszabbítás esetén az adott meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan egy alkalommal, a Felek közös megegyezése esetén változhat. A változás mértéke legfeljebb a KSH által közzétett előző évi általános inflációs ráta mértéke lehet. A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7 pontja szerinti időtartamra jön létre, illetve a megrendelések kiadására legfeljebb Keretmennyiség mértékéig kerülhet sor.Az egyedi megrendelésekkel érintett minták az AK telephelyén (6726 Szeged, Derkovits fasor 2.) kerülnek az AT számára átadásra.AT feladata:- elvégzendő laborvizsgálat kódja: RD03-8 Biológia- a várható átlagos paired-end read szám (tájékoztató adat): 200 000/minta- Az AK által átadott inhibitor-mentes genomi DNS mintákon az AT saját - a megrendelés tárgyától függően - archeákra, eubaktériumokra, algákra, gombákra specifikus primereivel amplifikálást és könyvtárkészítést végez.- Az elkészült poolozott, minőségellenőrzött és qPCR-rel kvantifikált könyvtárak szekvenálása Illumina MiSeq genomszekvenáló platformon történik, melyet követően az AT a nyers adatokat az AK rendelkezésére bocsátja az alábbi leírásban előírt módon:A bioinformatikai kiértékelésnek tartalmaznia kell a nyers readek minőségi szűrését, trimmelését, referencia adatbázishoz illesztését, fajok szerinti mennyiségi és minőségi (taxonómiai) összetétel megadását táblázatban és interaktív Krona ábrákon.- A vizsgálati eredmény átadása az AK telephelyén (6726 Szeged, Derkovits fasor 2.):o a szöveges értékelés, a táblázatok, az adatbázisok és az interaktív Krona ábrák pdf, csv, illetve html formátumú elektronikus dokumentumban, adathordozón vagy e-mailen keresztül kerülnek átadása.Teljesítési határidő: a minták átadását követő 30. naptári nap.A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokolása (Kbt. 50.§ (2) bekezdés k) pont): a beszerezni kívánt szolgáltatás egy jól meghatározott tevékenység csoporthoz tartozik, nem többféle szolgáltatás egyesítése által jön létre. Valamennyi elvégzendő feladat ill. eredménytermék (a könyvtárkészítés, a szekvenálás és az adatelemzés) egymással összefüggésben valósul meg, az AT adott gépén, illetve annak szoftverén fut le. Ennek megfelelően a beszerezni kívánt szolgáltatást nem okszerű megosztani. (Kbt.61.§ (4) bekezdés)Az elvárt teljesítés részletezése a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő keretmegállapodás-tervezetben.
Keretmegállapodás környezeti és laboratóriumi minták 16S, 18S, illetve ITS (archea, eubaktérium, alga, gomba) metagenom szekvenálására vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az alábbiak szerint:- vizsgálandó minták száma (Keretmennyiség): 2 000 db (ill. II.2.11 szerint...
Show more

Others CPV Codes
  • Laboratory services
    71900000-7
Project adress

Region (NUTS code): HU333 Csongrád
6726 Szeged, Derkovits fasor 2.

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi szolgáltatások

2022/S 084-225751

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23497980243
Postai cím: Kondorfa Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehota Ildikó
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Telefon: +36 304998426
Fax: +36 14630505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bayzoltan.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463012022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463012022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

metagenom szekvenálás

Hivatkozási szám: EKR000463012022
II.1.2)Fő CPV-kód
71900000 Laboratóriumi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás környezeti és laboratóriumi minták 16S, 18S, illetve ITS (archea, eubaktérium, alga, gomba) metagenom szekvenálására vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71900000 Laboratóriumi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6726 Szeged, Derkovits fasor 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás környezeti és laboratóriumi minták 16S, 18S, illetve ITS (archea, eubaktérium, alga, gomba) metagenom szekvenálására vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az alábbiak szerint:

- vizsgálandó minták száma (Keretmennyiség): 2 000 db (ill. II.2.11 szerint - adott esetben)

- megrendelések várható gyakorisága (tájékoztató adat): 500 - 1000 megrendelés/év

- az egyes megrendelésekben egyidejűleg átadásra kerülő minták várható száma (tájékoztató adat): 1 - 500 minta/megrendelés.

AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori szükséglet szerinti - igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges vizsgálandó mintaszám az előírt, illetve vállalt mennyiségtől - a keretmegállapodásban rögzített határok között - eltérhet. (AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltérésekkel élni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű vizsgálati igény mértékére tekintettel.)

AK jelen eljárás nyertesével Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodást hoz létre, melynek alapján AK jogosulttá válik az előzőek szerinti szolgáltatás közvetlen megrendelésére a Felolvasólapon megajánlott áron. A Keretmegállapodás futamideje alatt az ár évente egy alkalommal, illetve meghosszabbítás esetén az adott meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan egy alkalommal, a Felek közös megegyezése esetén változhat. A változás mértéke legfeljebb a KSH által közzétett előző évi általános inflációs ráta mértéke lehet. A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7 pontja szerinti időtartamra jön létre, illetve a megrendelések kiadására legfeljebb Keretmennyiség mértékéig kerülhet sor.

Az egyedi megrendelésekkel érintett minták az AK telephelyén (6726 Szeged, Derkovits fasor 2.) kerülnek az AT számára átadásra.

AT feladata:

- elvégzendő laborvizsgálat kódja: RD03-8 Biológia

- a várható átlagos paired-end read szám (tájékoztató adat): 200 000/minta

- Az AK által átadott inhibitor-mentes genomi DNS mintákon az AT saját - a megrendelés tárgyától függően - archeákra, eubaktériumokra, algákra, gombákra specifikus primereivel amplifikálást és könyvtárkészítést végez.

- Az elkészült poolozott, minőségellenőrzött és qPCR-rel kvantifikált könyvtárak szekvenálása Illumina MiSeq genomszekvenáló platformon történik, melyet követően az AT a nyers adatokat az AK rendelkezésére bocsátja az alábbi leírásban előírt módon:

A bioinformatikai kiértékelésnek tartalmaznia kell a nyers readek minőségi szűrését, trimmelését, referencia adatbázishoz illesztését, fajok szerinti mennyiségi és minőségi (taxonómiai) összetétel megadását táblázatban és interaktív Krona ábrákon.

- A vizsgálati eredmény átadása az AK telephelyén (6726 Szeged, Derkovits fasor 2.):

o a szöveges értékelés, a táblázatok, az adatbázisok és az interaktív Krona ábrák pdf, csv, illetve html formátumú elektronikus dokumentumban, adathordozón vagy e-mailen keresztül kerülnek átadása.

Teljesítési határidő: a minták átadását követő 30. naptári nap.

A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokolása (Kbt. 50.§ (2) bekezdés k) pont): a beszerezni kívánt szolgáltatás egy jól meghatározott tevékenység csoporthoz tartozik, nem többféle szolgáltatás egyesítése által jön létre. Valamennyi elvégzendő feladat ill. eredménytermék (a könyvtárkészítés, a szekvenálás és az adatelemzés) egymással összefüggésben valósul meg, az AT adott gépén, illetve annak szoftverén fut le. Ennek megfelelően a beszerezni kívánt szolgáltatást nem okszerű megosztani. (Kbt.61.§ (4) bekezdés)

Az elvárt teljesítés részletezése a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő keretmegállapodás-tervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AT által bevonásra kerülő - M3 alkalmassági követelménynek való megfelelés körében megnevezett - szakember - az alkalmassági követelményben előírtakat meghaladó - többlettapasztalata metagenom szekvenálási mérések végzésében (hónap; min0/max36) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

max. 2 alkalommal

- legfeljebb 12 hónap/meghosszabbítás és

- 1000 db/ meghosszabbítás

- azonos tartalommal és feltételekkel, a keretmegállapodásban részletezettek szerint.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK jogosult egyoldalú nyilatkozatával megemelni

- a II.2.4 szerinti - meghosszabbítás nélküli - futamidő során, a II.2.4 szerint előirányzott Keretmennyiséget - legfeljebb három alkalommal, de - összesen legfeljebb 30%-kal,

- ill. a II.2.7 szerinti meghosszabbítások során a II.2.7 pont szerint egy-egy meghosszabbítás időtartamára előirányzott Keretmennyiséget - meghosszabbításonként legfeljebb egy-egy alkalommal - meghosszabbításonként legfeljebb 30-30%-kal

(a továbbiakban: „Opció”). Opció gyakorlása esetén AK a Keretmennyiség Opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5-höz

2. értékelési szempontoknál feltüntetett

- legkedvezőbb (mérték), melyre és aminél kedvezőbb megajánlásra egyaránt, a maximális pontszám kerül kiosztásra (Kbt.77.§(1));

- legkedvezőtlenebb (mérték) az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt.77.§(1)).

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

- 1.értékelési szempont: fordított arányosítás;

- 2. értékelési szempont: arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike azzal, hogy a Kbt. 62.§ (1a) bekezdése alkalmazandó;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr) II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr III. Fejezet 8.,10.,12-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr III. Fejezet 8.,10.,12-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

AK előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(3)a), 22.§(1)-(2))

M2) benyújtandó AT nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásáról (bemutatásáról) az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal (elnevezés/gyártmány/típus és gyári szám (vagy egyéb egyedi azonosító), és jellemző adatok). AT által a szolgáltatás teljesítéséhez megajánlott berendezések/eszközök esetében alátámasztó dokumentumok (gyártmánylap/prospektus esetleg fénykép) benyújtása is szükséges, mely igazolja a vonatkozó alkalmassági feltételben előírt követelmény(ek) teljesülését, valamint a rendelkezésre állás módja is igazolandó. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(3)i))

M3) benyújtandók AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá az előírt képzettség (végzettség) igazolásához az azt igazoló dokumentum másolata, és csatolandó valamennyi bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr21.§(3)b))

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik a jelen felhívás feladása napjától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, lezárt szerződéssel/szerződésekkel, amely(ek)ben - igazoltan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - megvalósult összesen legalább 1000 db metagenom szekvenálási feladat.

M2.) Alkalmas AT, ha rendelkezik az alábbi, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges műszerekkel/eszközökkel (saját eszközökkel vagy a szükséges eszközök bérléséről szóló igazolással):

M2.1) legalább két darab szekvenálógépből álló eszközpark a könyvtárkészítési és szekvenálási feladatok ellátására

M2.2) olyan szoftverrel/szoftvercsomaggal, amely lehetővé teszi a szekvenálási adatok elemzésének elvégzését, valamint a kimeneti információk az alábbi formátumokban való szolgáltatását:

-interaktív Krona ábrák HTML formátumban, és

-táblázatok CSV formátumban, valamint

-a Krona ábrák és a táblázatok statikus változatai PDF formátumban.

M3) Alkalmas AT, ha bevonásra kerülő szakemberei körében rendelkezik legalább egy fő olyan személlyel,

- aki rendelkezik releváns tudományterületen (biológia, biokémia, kémia) legalább felsőfokú végzettséggel és

- akinek metagenom szekvenálási mérések végzésében legalább 36 hónap tapasztalata van.

Felsőfokú végzettségként AK egyetemen szerzett, mester (MSc) fokozatú diplomát fogad el.

Alanyi kör:

III.1.3./M1): közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)). Elfogadott annak igazolása is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a korábbi szerződés részteljesítéseként valósult. Az M1) feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult, vagy még folyamatban lévő szerződés is, ha annak már igazoltan megvalósult része/részteljesítése volt az előírt tartalmú teljesítés (is).

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11))

A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetési feltételek:

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Kifizetés: AK saját forrásából és/vagy támogatásból elő- vagy utófinanszírozással.

AK a keretmegállapodás időtartama alatt létrejövő támogatási szerződése(i) keretében szükségessé váló vizsgálatokat is jelen keretmegállapodás keretében kiadásra kerülő megrendelésekkel kívánja megvalósítani.

Jogszabályok:

- Kbt. 135. § (1), (6), (8)

- 272/2014. (XI.5.) Kr.

- 2007. évi CXXVII. tv

- Ptk. 6:130 § (1), (2)

- 255/2014. (X.10.) Kr.

Fizetési ütemezés:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Számlázás: negyedévente 1 db számla nyújtható be az adott negyedévben igazoltan teljesített megrendelések ellenértékéről, melynek melléklete a teljesített megrendelésenkénti bontás.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér a végteljesítési határidőre, valamint hibás teljesítési kötbér a hibajavításra adott határidőre: 1-10. napja alatt 1%/nap, 11. naptól 2%/nap, de maximum 30%.

Meghiúsulási kötbér:

- a megrendelések meghiúsulása esetén:

Meghiúsulásnak tekintendő az egyes érintett megrendelések teljesítésének késedelme meghaladja a maximális kötbér kivetésére okot adó mértéket.

Ebben az esetben AK az érintett megrendelés nettó ellenértékének 30%-os mértékének megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult.

- a Keretmegállapodás meghiúsulása esetén:

A Keretmegállapodás teljesítésének a nyertes AT érdekkörében felmerülő okból bekövetkező ellehetetlenülése esetén a nyertes AT meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke fix összegű nettó 1 000 000- Ft, azaz nettó egymillió forint.

Lehetetlenülésnek minősül kifejezetten, de nem kizárólagosan:

-Hat hónapon belül összesen háromnál több alkalommal következik be az egyedi megrendelések meghiúsulása.

Az teljesítés és finanszírozás részletezése a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő keretmegállapodás-tervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/05/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/05/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása Kbt. 68.§ és az EKR Kr. 15.§-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AF II.1.5 és II.2.6 pontokban szereplő érték: csak technikai érték. AF IV.2.6 pontjában 1 hónap = 30 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)-re. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz. AK a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg [M1-M3], hivatkozással a KR.30.§(4) bekezdésére.

2. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t.

3. Kieg. táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció az EKR-ben történik (Kbt. 40.§(1)).

4. Tájékozódási kötelezettség: AD-ben Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

5. AT-nek, közös AT-k mindegyikének, a Kbt.65.§(7) szerinti és minden további, az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő szervezet által benyújtandó:

- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány),

- vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát,

- és - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

6. Ha az AT-nél folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van, csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

7. Benyújtandók: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5), Kbt. 68.§ (4) ill. - adott esetben - Kbt.65.§(7),(12), Kbt.35.§(2a), valamint a Kbt.65.§(1)b) adatok, nyilatkozatok és iratok. Önálló vagy közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4)szerinti vélelem az irányadó.

Közös AT-k, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.

AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő.

AT az alk.felt.megf-re és a kiz.ok.ig-ra a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.

Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel, alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos további előírások az ajánlati dokumentációban (AD).

8. AK nem írja elő, így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5)-re.

9. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett GSZ-re.

10. AT lekésőbb a szerződéskötéskor köteles megadni a dedikált kapcsolattartó adatait. AK ezen feltételek nem teljesítését a szerződéskötéstől visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

11. Nyertes visszalépése esetén AK - kihirdetése esetén - a második AT-vel köthet szerződést. (Kbt.131.§ (4)).

12. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromsz:00239)

13. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve jogi támogatás: http:// ekr@me.gov.hu

Az EKR működtetését a 13/2021. (XI.29.) MVM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu.

A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

14. Felhívás közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/04/2022