K2251 BKM műszaki ellenőri tevékenység beszerzése Published by Tenders Electronic Daily

K2251 BKM műszaki ellenőri tevékenység beszerzése

Application deadline

26.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Technical control services
    71356100-9
Language

Hungarian

Contracting authority / owner

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kalotaszeg Utca 31
1116 Budapest
Hungary
Tel.: +36 305846728
Fax: +36 14636538
E-Mail: Edr.Huj@fotav.hu
Website: http://www.budapestikozmuvek.hu

assignment

Megbízási keretszerződés műszaki ellenőrzi tevékenység beszerzése tárgyában.

Lots 1

Job / name

Energetikai beruházások műszaki ellenőrzése

Description of procurement /scope of services

Keretszerződés 36 hónap időtartamra, energetikai beruházások műszaki ellenőrzése. A keretszerződés keretösszege: nettó 50 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. engedélyköteles és/vagy közbeszerzést érintő beruházási/kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzését szükség esetén külsős műszaki ellenőr alkalmazásával kívánja megvalósítani.A műszaki ellenőr a feladatait a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet betartásával kell elvégeznie.A pályázó feladata a BKM Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén a hőtermelő, hőátadó létesítményekben (fűtőművekben, kazánházakban, hulladékhasznosító műben) található energetikai beruházással kapcsolatos kazánok, gőzturbinák, gázmotorok, hőátadó központok, illetve az ezekhez tartozó vezetékrendszerek (épületen belül és kívül), egyéb gépészeti, illetve elektromos rendszereken végzett átalakítási, építési, felújítási munkák műszaki ellenőrzése.Fogalmak:Fűtőmű: hőtermelő létesítmény, amely általában egy városrész, lakótelep fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.Kazánház: kazán vagy kazántelep (hőtermelő létesítmény - kazán, gázmotor, gőzturbina, hulladékhő hasznosító), melyek egy vagy több épület fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.Földgáz tüzelésű fűtőmű: valamilyen éghető gáz (mely jellemzően földgáz vagy PB gáz) elégetésével hőenergiát termelő egység, amely általában egy városrész, lakótelep fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.Földgáz tüzelésű kazánház: valamilyen éghető gáz (mely jellemzően földgáz vagy PB gáz) elégetésével hőenergiát termelő egység, amely általában egy vagy több épület fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.Műszaki ellenőr feladatai általános jelleggel:- teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása- a kivitelezési munkák teljes körű szakági, műszaki minőségi, mennyiségi és pénzügyi ellenőrzése- munkaterület átadás-átvételi eljárásokon való részvétel- a munkaterület átadáson való részvétel- a helyszíni ellenőrzés szükség szerinti lefolytatása és dokumentálása,- esetleges hatósági engedélyek, előírások, határidők, a szerződéses feltételek betartásának ellenőrzése- építési napló vezetése, egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése- esetleges eltakarás előtti munkák minőségi ellenőrzése- egészségvédelem, munkavédelem előírásainak betartatása a kivitelezők részéről- az építés során felmerülő esetleges módosítások, illetve a tervtől eltérő megoldások projektvezetővel történő előzetes egyeztetése- felmerülő pót-többletmunka szükségességének, gazdaságosságának, a vállalkozó által kért/kínált díjakhoz való viszonyának kérdésében történő állásfoglalás/véleményalkotás- bármely a projekt és a műszaki ellenőri tevékenység szempontjából releváns jogszabályok (különös tekintettel az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletre) által a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan meghatározott feladatok ellátásaEllenőrizendő munkák jellege:- Távhőellátással kapcsolatos fűtőművi (gázmotor, gőzturbina, HUHA) építési kivitelezési tevékenységek teljes körű, minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőrzése- Előre nem tervezhető kivitelezési munkák rövid határidővel történő műszaki ellenőrzéseRészletesen lásd. Műszaki dokumentum.
Keretszerződés 36 hónap időtartamra, energetikai beruházások műszaki ellenőrzése. A keretszerződés keretösszege: nettó 50 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK...
Show more

Others CPV Codes
  • Technical control services
    71356100-9
Project adress

A BKM Nonprofit Zrt. telephelyei.

Lots 2

Job / name

Mély-és magasépítési, távhővezetéki és gépészeti

Description of procurement /scope of services

Keretszerződés 36 hónap időtartamra, mélyépítési, gépészeti és távhővezetéki munkák műszaki ellenőrzése. A keretszerződés keretösszege: nettó 50 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.Fogalmak:Távhővezeték: a hőenergiát a hőtermelő létesítménytől a fogyasztóig szállító vezetékpár.Műszaki ellenőr feladatai általános jelleggel:- teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása- a kivitelezési munkák teljes körű szakági, műszaki minőségi, mennyiségi és pénzügyi ellenőrzése- munkaterület átadás-átvételi eljárásokon való részvétel- a munkaterület átadáson való részvétel- a helyszíni ellenőrzés szükség szerinti lefolytatása és dokumentálása,- esetleges hatósági engedélyek, előírások, határidők, a szerződéses feltételek betartásának ellenőrzése- építési napló vezetése, egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése- esetleges eltakarás előtti munkák minőségi ellenőrzése- egészségvédelem, munkavédelem előírásainak betartatása a kivitelezők részéről- az építés során felmerülő esetleges módosítások, illetve a tervtől eltérő megoldások projektvezetővel történő előzetes egyeztetése- felmerülő pót-többletmunka szükségességének, gazdaságosságának, a vállalkozó által kért/kínált díjakhoz való viszonyának kérdésében történő állásfoglalás/véleményalkotás- bármely a projekt és a műszaki ellenőri tevékenység szempontjából releváns jogszabályok (különös tekintettel az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletre) által a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan meghatározott feladatok ellátásaEllenőrizendő munkák jellege:- Távhőellátással kapcsolatos távhővezetéki, hőközponti építési kivitelezési tevékenységek teljes körű, minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőrzése- Épületgépészeti, épületvillamossági átalakítási, felújítási kivitelezések teljes körű műszaki ellenőrzése- Előre nem tervezhető kivitelezési munkák rövid határidővel történő műszaki ellenőrzéseRészletesen lásd. Műszaki dokumentum.
Keretszerződés 36 hónap időtartamra, mélyépítési, gépészeti és távhővezetéki munkák műszaki ellenőrzése. A keretszerződés keretösszege: nettó 50 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.Fogalmak:Távhővezeték:...
Show more

Others CPV Codes
  • Technical control services
    71356100-9
Project adress

A BKM Nonprofit Zrt. telephelyei.

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások

2022/S 081-218532

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
E-mail: Edr.Huj@fotav.hu
Telefon: +36 305846728
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446772022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446772022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K2251 BKM műszaki ellenőri tevékenység beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000446772022
II.1.2)Fő CPV-kód
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási keretszerződés műszaki ellenőrzi tevékenység beszerzése tárgyában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Energetikai beruházások műszaki ellenőrzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A BKM Nonprofit Zrt. telephelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés 36 hónap időtartamra, energetikai beruházások műszaki ellenőrzése. A keretszerződés keretösszege: nettó 50 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. engedélyköteles és/vagy közbeszerzést érintő beruházási/kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzését szükség esetén külsős műszaki ellenőr alkalmazásával kívánja megvalósítani.

A műszaki ellenőr a feladatait a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet betartásával kell elvégeznie.

A pályázó feladata a BKM Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén a hőtermelő, hőátadó létesítményekben (fűtőművekben, kazánházakban, hulladékhasznosító műben) található energetikai beruházással kapcsolatos kazánok, gőzturbinák, gázmotorok, hőátadó központok, illetve az ezekhez tartozó vezetékrendszerek (épületen belül és kívül), egyéb gépészeti, illetve elektromos rendszereken végzett átalakítási, építési, felújítási munkák műszaki ellenőrzése.

Fogalmak:

Fűtőmű: hőtermelő létesítmény, amely általában egy városrész, lakótelep fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.

Kazánház: kazán vagy kazántelep (hőtermelő létesítmény - kazán, gázmotor, gőzturbina, hulladékhő hasznosító), melyek egy vagy több épület fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.

Földgáz tüzelésű fűtőmű: valamilyen éghető gáz (mely jellemzően földgáz vagy PB gáz) elégetésével hőenergiát termelő egység, amely általában egy városrész, lakótelep fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.

Földgáz tüzelésű kazánház: valamilyen éghető gáz (mely jellemzően földgáz vagy PB gáz) elégetésével hőenergiát termelő egység, amely általában egy vagy több épület fűtését és/vagy használati melegvíz ellátását biztosítja.

Műszaki ellenőr feladatai általános jelleggel:

- teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása

- a kivitelezési munkák teljes körű szakági, műszaki minőségi, mennyiségi és pénzügyi ellenőrzése

- munkaterület átadás-átvételi eljárásokon való részvétel

- a munkaterület átadáson való részvétel

- a helyszíni ellenőrzés szükség szerinti lefolytatása és dokumentálása,

- esetleges hatósági engedélyek, előírások, határidők, a szerződéses feltételek betartásának ellenőrzése

- építési napló vezetése, egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése

- esetleges eltakarás előtti munkák minőségi ellenőrzése

- egészségvédelem, munkavédelem előírásainak betartatása a kivitelezők részéről

- az építés során felmerülő esetleges módosítások, illetve a tervtől eltérő megoldások projektvezetővel történő előzetes egyeztetése

- felmerülő pót-többletmunka szükségességének, gazdaságosságának, a vállalkozó által kért/kínált díjakhoz való viszonyának kérdésében történő állásfoglalás/véleményalkotás

- bármely a projekt és a műszaki ellenőri tevékenység szempontjából releváns jogszabályok (különös tekintettel az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletre) által a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan meghatározott feladatok ellátása

Ellenőrizendő munkák jellege:

- Távhőellátással kapcsolatos fűtőművi (gázmotor, gőzturbina, HUHA) építési kivitelezési tevékenységek teljes körű, minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőrzése

- Előre nem tervezhető kivitelezési munkák rövid határidővel történő műszaki ellenőrzése

Részletesen lásd. Műszaki dokumentum.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M/2.2 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: M/2.3 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.3 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 - 10. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M/2.1-M/2.3 pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 36 hónap. Az értékelés részletes leírását az útmutató tartalmazza, továbbá alkalmazandó a Közbeszerzési Hatósági KÉ 2020. évi 60. számában, 2020. március 25-én megjelent útmutatója.

Az árszempont az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

1.1 nettó 50 M Ft alatti kivitelezési munkák esetén mérnökóradíj (nettó HUF/óra- max. 13 000 nettó HUF/óra)/Súlyszám: 10

1.2 nettó 50 M Ft-ot elérő, de 500 M Ft el nem érő kivitelezési munkák esetén a kivitelezési munka ellenértékének díj szorzója: %-ban kifejezve (max. 1.30% díjszorzó)/ Súlyszám: 15

1.3 nettó 500 M Ft-ot elérő, de 1,5 Mrd Ft-ot el nem érő kivitelezési munkák esetén a kivitelezési munka ellenértékének díj szorzója: %-ban kifejezve (max. 1.2% díjszorzó)/ Súlyszám: 15

1.4 nettó 1,5 Mrd Ft-ot elérő vagy meghaladó kivitelezési munkák esetén a kivitelezési munka ellenértékének díj szorzója: %-ban kifejezve (max. 1.10% díjszorzó)/ Súlyszám: 10

Ajánlatkérő a fenti maximum díjszorzókat a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásának figyelembevételével állapította meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő ajánlata az 1.1-1.4 részszempontok esetében a meghatározott maximális áraknál magasabb ajánlati árat tartalmaz, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek minősíti.

Az alkalmasság és az értékelési szempontok körében bemutatott szakemberek az egyedi megrendelések valamelyikében bizonyosan bevonásra kerülnek azzal, hogy az elvégzendő feladat típusától függően nem minden egyedi megrendelésben lesz szükséges valamennyi szakember egyidejű bevonása.

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mély-és magasépítési, távhővezetéki és gépészeti

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A BKM Nonprofit Zrt. telephelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés 36 hónap időtartamra, mélyépítési, gépészeti és távhővezetéki munkák műszaki ellenőrzése. A keretszerződés keretösszege: nettó 50 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.

Fogalmak:

Távhővezeték: a hőenergiát a hőtermelő létesítménytől a fogyasztóig szállító vezetékpár.

Műszaki ellenőr feladatai általános jelleggel:

- teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása

- a kivitelezési munkák teljes körű szakági, műszaki minőségi, mennyiségi és pénzügyi ellenőrzése

- munkaterület átadás-átvételi eljárásokon való részvétel

- a munkaterület átadáson való részvétel

- a helyszíni ellenőrzés szükség szerinti lefolytatása és dokumentálása,

- esetleges hatósági engedélyek, előírások, határidők, a szerződéses feltételek betartásának ellenőrzése

- építési napló vezetése, egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése

- esetleges eltakarás előtti munkák minőségi ellenőrzése

- egészségvédelem, munkavédelem előírásainak betartatása a kivitelezők részéről

- az építés során felmerülő esetleges módosítások, illetve a tervtől eltérő megoldások projektvezetővel történő előzetes egyeztetése

- felmerülő pót-többletmunka szükségességének, gazdaságosságának, a vállalkozó által kért/kínált díjakhoz való viszonyának kérdésében történő állásfoglalás/véleményalkotás

- bármely a projekt és a műszaki ellenőri tevékenység szempontjából releváns jogszabályok (különös tekintettel az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletre) által a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan meghatározott feladatok ellátása

Ellenőrizendő munkák jellege:

- Távhőellátással kapcsolatos távhővezetéki, hőközponti építési kivitelezési tevékenységek teljes körű, minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőrzése

- Épületgépészeti, épületvillamossági átalakítási, felújítási kivitelezések teljes körű műszaki ellenőrzése

- Előre nem tervezhető kivitelezési munkák rövid határidővel történő műszaki ellenőrzése

Részletesen lásd. Műszaki dokumentum.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M/2.2 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: M/2.3 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.3 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 - 10. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M/2.1-M/2.3 pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 36 hónap. Az értékelés részletes leírását az útmutató tartalmazza, továbbá alkalmazandó a Közbeszerzési Hatósági KÉ 2020. évi 60. számában, 2020. március 25-én megjelent útmutatója.

Az árszempont az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

1.1 nettó 50 M Ft alatti kivitelezési munkák esetén mérnökóradíj (nettó HUF/óra- max. 13 000 nettó HUF/óra)/Súlyszám: 10

1.2 nettó 50 M Ft-ot elérő, de 500 M Ft el nem érő kivitelezési munkák esetén a kivitelezési munka ellenértékének díj szorzója: %-ban kifejezve (max. 1.30% díjszorzó)/ Súlyszám: 15

1.3 nettó 500 M Ft-ot elérő, de 1,5 Mrd Ft-ot el nem érő kivitelezési munkák esetén a kivitelezési munka ellenértékének díj szorzója: %-ban kifejezve (max. 1.2% díjszorzó)/ Súlyszám: 15

1.4 nettó 1,5 Mrd Ft-ot elérő vagy meghaladó kivitelezési munkák esetén a kivitelezési munka ellenértékének díj szorzója: %-ban kifejezve (max. 1.10% díjszorzó)/ Súlyszám: 10

Ajánlatkérő a fenti maximum díjszorzókat a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásának figyelembevételével állapította meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő ajánlata az 1.1-1.4 részszempontok esetében a meghatározott maximális áraknál magasabb ajánlati árat tartalmaz, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek minősíti.

Az alkalmasság és az értékelési szempontok körében bemutatott szakemberek az egyedi megrendelések valamelyikében bizonyosan bevonásra kerülnek azzal, hogy az elvégzendő feladat típusától függően nem minden egyedi megrendelésben lesz szükséges valamennyi szakember egyidejű bevonása.

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Igazolási mód:

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is szükséges). A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §-7.§ szakaszaira.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolni kell, hogy szerepel a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett műszaki ellenőri névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A Kbt.65.§ (6) bek alapján közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös Ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előírt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékének adatait ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból [321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (2) bek.]. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: (alfa) Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 mérlegfordulóval lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (Műszaki ellenőrzés), ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)-(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. és 2. rész tekintetében:

Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulóval lezárt üzleti évből az adózott eredménye legalább 1 (egy) évben pozitív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőrzés) származó - árbevétele eléri a 15 000 000,- HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: (alfa) szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

M.1) Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb szolgáltatásait, a 321/2015. (X. 30.) 22. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap),

- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége

- (telefon és/vagy e-mail-cím),

- a szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

- a szolgáltatás mennyisége,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

M.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet). Az M/2 alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolásokat Ajánlatkérő már az ajánlatban kéri benyújtani.

- Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, és

a) Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi;

b) Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§, 22. § (5) bek., a 24. § (1)-(2),(5) bek. és a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a 67. § (3) bek., a 69. § (11)-(11a) bek. alkalmazására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész:

M/1. Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 8 M Ft értékű földgáz tüzelésű fűtőműben energetikai átalakítási és/vagy felújítási projekt műszaki ellenőrzése tárgyában végzett referenciával. A referencia maximum 5 szerződésből teljesíthető.

M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti ME-V építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.2 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti ME-EN Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.3 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti ME-G építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő a rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat is elfogadja. Ajánlatkérő továbbá elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

A szakemberek közötti átfedés lehetséges.

2. rész:

M/1. Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített összesen legalább 8 M Ft értékű távhővezeték építési munkák és azzal kapcsolatos mélyépítési és/vagy távhővezetéki aknákban elvégzendő műszaki ellenőrzése tárgyú referenciával.

A referencia maximum 5 szerződésből teljesíthető.

M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti ME-M magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.2 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti ME-G építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.3 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti ME-EN-TH föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő a rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat is elfogadja. Ajánlatkérő továbbá elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

A szakemberek közötti átfedés lehetséges.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. az irányadó. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a irányadó. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A beszerzés saját forrásból valósul meg. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Részletesen ld. a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/05/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/05/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1), (1a), (2)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. és 2. rész tekintetében is alkalmazandó:

1.A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar.

2. Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. (5) bek szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), Kbt. 66. § (2) bek (EKR űrlap), a Kbt. 67. § (4) bek. (EKR űrlap), valamint az ESPD dokumentumot, továbbá a Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bek. (EKR űrlap) szerinti nyilatkozatokat (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges).

4. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III.1.1), III.1.2) P/1., és a III.1.3) M/1.; M/2 pontjaiban.

5. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek. megfelelően jár el.

6. Irányadó jogszabályok: Kbt., Ptk.,321/2015. (X.30.) Korm.r., 424/2017. (XII.19.) Korm.r.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

8. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

11. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

12. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

13. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].

14. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán. Lajstromszám: 00888.

16. Ajánlattevőnek a szerződése teljes időtartama alatt rendelkezni kell érvényes felelősségbiztosítással. A megkötött felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha a kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja az 5 000 000 Ft/ káresemény és 30 000 000 Ft/ év összeget.

17. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek.

18. Ajánlatkérő jogosult az Eseti Megrendelésben teljesítési biztosítékot kikötni. A teljesítési biztosíték mértéke az Eseti Megrendelés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2022