Nyíregyháza vasútállomás, P+R parkolók I. ütem Published by Tenders Electronic Daily

Nyíregyháza vasútállomás, P+R parkolók I. ütem

There are changes or additional information to this announcement. Nyíregyháza vasútállomás, P+R parkolók I. ütem (20.05.2022 20:05)

Application deadline

17.05.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Construction work
  45000000-7
Language

Hungarian

Contracting authority / owner

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Váci út 45.
1134 Budapest
Hungary
Tel.: +36 18025785
Fax: +36 18025785
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Website: http://www.nif.hu

assignment

Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása (I000.04.82)

Lots 1

Job / name

Városi területek - 1. rész

Description of procurement /scope of services

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 1. rész - Városi területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi beavatkozásokhoz kapcsolódóan:- Országos közút (3317 j. összekötő út) és csomópontjainak építése- Helyi közutak, K+R és Taxiparkolók építése- Új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar és peronfedése- Állomás előtti tér rendezése- Hosszú idejű autóbusztároló és üzemi parkolók építése- Az állomás előtti tér alatti mélygarázs, a mélygarázs felszíni és Felvételi épület irányú felszín alatti kapcsolatainak éíptése- Felvételi épület felújítása, bővítése és átépítése- Új autóbusz-pályaudvarhoz tartozó vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítéseFőbb mennyiségek:1. Végleges és az üzemeltetők által jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése valamennyi érintett szakág tekintetében:- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján;- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentációban meghatározott egyéb tervezési feladtok elvégzése.- AT feladata továbbá a projekt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges, és még hiányzó engedély, hozzájárulás és jóváhagyás beszerzése is, illetve amennyiben szükséges a meglévő engedélyek módosítása.- A megvalósításhoz szükséges vágányzári engedélyek beszerzése.- Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.2. A tervezett új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar ~7165 m2 út és ~2877 m2 gyalogos felülettel, 12 db ~12 m hosszú és 7 db ~20 m hosszú kocsiállása a felvételi épülettől északra a Petőfi tér és a vasúti vágányok közötti területen kerül elhelyezésre. A buszpályaudvar külső, a vasúti vágányokkal párhuzamosan 3db ~12m hosszú és 2db ~20m hosszú álláshely létesül.3. A Széchenyi utcánál jelenleg üzemelő VOLÁNBUSZ buszpályaudvar a buszok hosszú idejű tárolása céljából ~2173 m2 alapterülettel 21 db ~12 m hosszú és 15 db ~19 m hosszú álláshellyel, valamint 12 db üzemi személygépjármű parkolóhellyel rendelkező busztárolóként kerül átépítésre.4. A 3317 j. összekötő úton 2 db ~34 m peronhosszúságú, öbölbe helyezett és az Arany János utcában 1 db ~21 m peronhosszúságú, félöbölbe helyezett buszmegálló kerül kialakításra.5. A helyközi autóbusz-pályaudvar peronfedése 5+3 szakaszban, összesen ~3259 m2 felületen kerül kialakításra, elhelyezésre kerül továbbá 5 db esőbeálló az autóbusz-pályaudvar és a hosszú idejű tároló közötti úton lévő 5 db érkezőállásnál. A peronfedésekhez csatlakozik továbbá 3 db közlekedőmag (lépcsőház, liftek, tárolók) összesen ~81 m2 alapterülettel, valamint 2 db összesen ~105 m2 alapterületű kültéri transzformátor.6. Az Állomásépület előtti terület burkolt- és zöldfelületei rendezésre kerülnek. Állomás előtti tér burkolat felülete ~1453 m2, zöldfelületei ~923 m2. Petőfi park zöld területei ~2315 m2, Petőfi park stabilizált zúzalék burkolata pihenőben ~115 m2.7. A téren déli oldalán kerül elhelyezésre 130 db B+R, 7 db K+R, 2 db mozgáskorlátozott parkoló és 7 db taxiállás.8. Az Állomásépület előtti szakaszán a 3317 j. 2x2 sávos összekötő út részben új nyomvonalon, teljes pályaszerkezet cserével ~398 m hosszon átépül. Összesen további ~670 m hosszon a beruházással érintett csatlakozó utcák pályaszerkezet cseréje is megvalósul.9. Az állomás előtti tér alatt egyszintes mélygarázs épül 210 + 3 db férőhellyel, szellőzőcsatornákkal, összesen ~5837 m2-en. A férőhelyek közül 44 db álláshely elektromos autók töltésére lesz kialakítva. A mélygarázs részeként 3 db közlekedőmag létesül - lépcsőházzal, liftekkel, előtérrel, szellőzőkkel -, összesen ~147,22 m2 alapterületen. A mélygarázst a 3317 j. összekötő út alatt tervezett közúti aluljárón keresztül az Arany János utcát és a 3317 j. utat összekötő parkolóútról lehet megközelíteni. A műtárgy ~1000m2 alapterületen és ~95m hosszban tervezett.10. A mélygarázs és a meglévő peronaluljáró között ~3,0 ill. 14,0 m szélességben és ~2,50 m magassággal, ~42 m hosszban és ~204 m2 alapterületen új gyalogos aluljáró épül.11. A beavatkozási területen összesen ~640m hosszon önálló vonalvezetésű egy- és kétirányú osztott gyalogos és kerékpárutak, valamint irányhelyes kerékpáros nyomok kerülnek kialakításra az intermodális csomópont megközelítése érdekében.12. A 3317 j. összekötő út Széchenyi utca - Damjanich utca közötti szakaszán, valamint az Arany János utcán 3 új jelzőlámpás közúti csomópont létesül és 3 meglévő jelzőlámpás csomópont kerül átépítésre.14. A projekt során a jelenlegi vasúti felvételi épület ~3600 m2-en felújításra, ~741 m2-en bővítésre kerül. A felvételi épületen belül a funkciók újraosztásra és bővítésre kerülnek. A projekt során ~2135 m2 összterületű épület kerül elbontásra.15. A vasútállomás épületében valamint az autóbuszállomás területén vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítésre kerül16. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások, építések és védelembe helyezések teljes körű elvégzése, az AT által készített és az üzemeltetők előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján.17. A kivitelező feladata továbbá a kivitelezés teljes időtartalma alatt és a forgalomba helyezési eljárások lezárásáig az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése és folyamatos karbantartása.AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségeket alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, az üzemeltetői és kezelői előírások, jóváhagyások következtében változhatnak.Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.PST kód: I000.04.82Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 1. rész - Városi területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi...
Show more

Others CPV Codes
 • Building demolition and wrecking work and earthmoving work
  45110000-1
 • Site preparation and clearance work
  45111200-0
 • Trench-digging work
  45112100-6
 • Landscaping work
  45112700-2
 • Building construction work
  45210000-2
 • Construction work for buildings relating to road transport
  45213310-9
 • Bus station construction work
  45213311-6
 • Bus-stop shelter construction work
  45213315-4
 • Installation works of walkways
  45213316-1
 • Railway station construction work
  45213321-9
 • Underpass
  45221211-4
 • Culverts
  45221220-0
 • Pedestrian tunnel construction work
  45221243-7
 • Parking lot construction work
  45223300-9
 • Underground car park construction work
  45223310-2
 • Construction work for pipelines, communication and power lines
  45231000-5
 • Road construction works
  45233120-6
 • Secondary road construction work
  45233123-7
 • Road junction construction work
  45233125-1
 • T-junction construction work
  45233127-5
 • Cycle path construction work
  45233162-2
 • Installation of safety equipment
  45233292-2
 • Foundation work for roads
  45233320-8
 • Engineering design services
  71320000-7
 • Building demolition and wrecking work and earthmoving work
  45110000-1
 • Site preparation and clearance work
  45111200-0
 • Trench-digging work
  45112100-6
 • Landscaping work
  45112700-2
 • Building construction work
  45210000-2
Show more
Project adress

Region (NUTS code): HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
4400 Nyíregyháza, 6704/1, 6704/3, 6704/4, 6704/6, 6704/7, 6704/8, 6704/10, 6704/11, 6704/12, 6704/13, 6402/1, 6702/5

Lots 2

Job / name

Vasúti területek - 2. rész

Description of procurement /scope of services

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 2. rész - Vasúti területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi beavatkozásokhoz kapcsolódóan:- A meglévő peronaluljáró átépítése és felújítása, peronok akadálymentes megközelítése (peronlépcsők átépítése, utasliftek elhelyezése)- Vasúti peronburkolatok felújítása, az "A”, „B”, „C” és „D” peronok esetében, bútorzat és térvilágítás, SK+55 szintre megemelése „B”, „C” és „D” peronok esetében- Meglévő vasúti peronfedések bontása és új peronfedések építése (A, B, C és D peron)- Átépítésre kerülő peronaluljáróhoz és a vasúti peronfedéshez kapcsolódó utastájékoztatás és térvilágítás- Peronátépítéssel érintett vágányok bontása, visszaépítése és vágányszabályozása- Vasúti vezetékek, kábelek védelme és kiváltása, alépítmények építése- Vasútállomáshoz tartozó vizuális és hangos utastájékoztatásFőbb mennyiségek:1.Végleges és az üzemeltetők által jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése valamennyi érintett szakág tekintetében:- A kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján;- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentációban meghatározott egyéb tervezési feladtok elvégzése.- AT feladata továbbá a projekt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges, és még hiányzó engedély, hozzájárulás és jóváhagyás beszerzése is, illetve amennyiben szükséges a meglévő engedélyek módosítása.- A megvalósításhoz szükséges vágányzári engedélyek beszerzése.- Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.2. A vasúti vágányok alatt átvezető meglévő ~6 m széles és ~2,50 m magas peronaluljáró teljes ~60,75 m hosszából ~24,4 m hosszon elbontásra és újjáépítésre, a megmaradó ~36,35 m hosszon felújításra kerül. ~ 525 m2 mennyezeti festés, ugyanennyi padlóburkolat, valamint ~ 900 m2 falburkolat készül.3. A vasútállomás mind a négy peronja („A”, „B”, „C” és „D” peronok) változatlan geometriával, de új burkolattal és peronszegélyekkel összesen ~10812 m2 felületen, illetve ~2468 m szegélyhosszon átépül. Ennek során a két keskeny és az egy széles peron („B”, „C” és „D” peronok) szintje SK+ 55 cm magasságra emelésre kerül. Az átépítés során a két keskeny és az egy széles peronon („B”, „C” és „D” peronok) 1-1db 1000 Kg teherbírású felvonó beépítésével és mind a négy peron mindkét oldali utaslépcső átépítésével, összesen ~390 m2 felületen kerülnek biztosításra az akadálymentesség feltételei. A peronátépítések során az érintett TEB kábeleket a szükséges mértékben védelembe kell helyezni és/vagy kiváltani.4. A vasúti („A”, „B”, „C” és „D” peronok) peronok feletti meglévő perontetők teljes egészében összesen ~865 m2 felületen, valamint a hozzájuk tartozó utastájékoztató és térvilágítási berendezésekkel elbontásra kerülnek és más szerkezettel, az A peronon ~458 m2, a B, C. D peronokon ~160-160m hosszban összesen ~3990m2 tetőfelülettel) újraépítés.5. A peronátépítésekhez kapcsolódóan -ennek feltételeként- a peronok melletti összesen 7 vágányt összesen ~2800m hosszon el kell bontani SZK2 alépítménnyel és UIC 54 E1 rendszerű sínekkel újjáépíteni, valamint összesen ~2800m hosszon szabályozni6. A vasúti peronokon és a peronaluljáróban vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítése7. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások, építések és védelembe helyezések teljes körű elvégzése, az AT által készített és az üzemeltetők előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján.8. A kivitelező feladata továbbá a kivitelezés teljes időtartalma alatt és a forgalomba helyezési eljárások lezárásáig az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése és folyamatos karbantartása.AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségeket alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, az üzemeltetői és kezelői előírások, jóváhagyások következtében változhatnak.Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.PST kód: I000.04.82Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 2. rész - Vasúti területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work
  45000000-7
 • Railway station construction work
  45213321-9
 • Railway bridge construction work
  45221112-0
 • Covered or partially-covered railway excavations
  45221213-8
 • Pedestrian tunnel construction work
  45221243-7
 • Construction work for electricity power lines
  45231400-9
 • Demolition of tracks
  45234113-1
 • Track construction works
  45234116-2
 • Engineering design services
  71320000-7
 • Construction work
  45000000-7
 • Railway station construction work
  45213321-9
 • Railway bridge construction work
  45221112-0
 • Covered or partially-covered railway excavations
  45221213-8
 • Pedestrian tunnel construction work
  45221243-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
4400 Nyíregyháza, 6705/8 hrsz

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 067-176059

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025785
Fax: +36 18025785
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424622022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424622022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyíregyháza vasútállomás, P+R parkolók I. ütem

Hivatkozási szám: EKR000424622022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása (I000.04.82)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Városi területek - 1. rész

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112100 Árokásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45213310 Közúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213311 Buszpályaudvar építése
45213321 Vasútállomás építése
45221220 Közműalagutak
45221211 Közúti aluljáró
45221243 Gyalogos alagút építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45233120 Közút építése
45233123 Alárendelt út építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233127 Úttorkolat építése
45233162 Kerékpárút építése
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
45233320 Közút alapozása
45213316 Járdák kivitelezése
45213315 Fedett buszmegálló kivitelezése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, 6704/1, 6704/3, 6704/4, 6704/6, 6704/7, 6704/8, 6704/10, 6704/11, 6704/12, 6704/13, 6402/1, 6702/5

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 1. rész - Városi területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi beavatkozásokhoz kapcsolódóan:

- Országos közút (3317 j. összekötő út) és csomópontjainak építése

- Helyi közutak, K+R és Taxiparkolók építése

- Új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar és peronfedése

- Állomás előtti tér rendezése

- Hosszú idejű autóbusztároló és üzemi parkolók építése

- Az állomás előtti tér alatti mélygarázs, a mélygarázs felszíni és Felvételi épület irányú felszín alatti kapcsolatainak éíptése

- Felvételi épület felújítása, bővítése és átépítése

- Új autóbusz-pályaudvarhoz tartozó vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítése

Főbb mennyiségek:

1. Végleges és az üzemeltetők által jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése valamennyi érintett szakág tekintetében:

- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján;

- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentációban meghatározott egyéb tervezési feladtok elvégzése.

- AT feladata továbbá a projekt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges, és még hiányzó engedély, hozzájárulás és jóváhagyás beszerzése is, illetve amennyiben szükséges a meglévő engedélyek módosítása.

- A megvalósításhoz szükséges vágányzári engedélyek beszerzése.

- Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.

2. A tervezett új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar ~7165 m2 út és ~2877 m2 gyalogos felülettel, 12 db ~12 m hosszú és 7 db ~20 m hosszú kocsiállása a felvételi épülettől északra a Petőfi tér és a vasúti vágányok közötti területen kerül elhelyezésre. A buszpályaudvar külső, a vasúti vágányokkal párhuzamosan 3db ~12m hosszú és 2db ~20m hosszú álláshely létesül.

3. A Széchenyi utcánál jelenleg üzemelő VOLÁNBUSZ buszpályaudvar a buszok hosszú idejű tárolása céljából ~2173 m2 alapterülettel 21 db ~12 m hosszú és 15 db ~19 m hosszú álláshellyel, valamint 12 db üzemi személygépjármű parkolóhellyel rendelkező busztárolóként kerül átépítésre.

4. A 3317 j. összekötő úton 2 db ~34 m peronhosszúságú, öbölbe helyezett és az Arany János utcában 1 db ~21 m peronhosszúságú, félöbölbe helyezett buszmegálló kerül kialakításra.

5. A helyközi autóbusz-pályaudvar peronfedése 5+3 szakaszban, összesen ~3259 m2 felületen kerül kialakításra, elhelyezésre kerül továbbá 5 db esőbeálló az autóbusz-pályaudvar és a hosszú idejű tároló közötti úton lévő 5 db érkezőállásnál. A peronfedésekhez csatlakozik továbbá 3 db közlekedőmag (lépcsőház, liftek, tárolók) összesen ~81 m2 alapterülettel, valamint 2 db összesen ~105 m2 alapterületű kültéri transzformátor.

6. Az Állomásépület előtti terület burkolt- és zöldfelületei rendezésre kerülnek. Állomás előtti tér burkolat felülete ~1453 m2, zöldfelületei ~923 m2. Petőfi park zöld területei ~2315 m2, Petőfi park stabilizált zúzalék burkolata pihenőben ~115 m2.

7. A téren déli oldalán kerül elhelyezésre 130 db B+R, 7 db K+R, 2 db mozgáskorlátozott parkoló és 7 db taxiállás.

8. Az Állomásépület előtti szakaszán a 3317 j. 2x2 sávos összekötő út részben új nyomvonalon, teljes pályaszerkezet cserével ~398 m hosszon átépül. Összesen további ~670 m hosszon a beruházással érintett csatlakozó utcák pályaszerkezet cseréje is megvalósul.

9. Az állomás előtti tér alatt egyszintes mélygarázs épül 210 + 3 db férőhellyel, szellőzőcsatornákkal, összesen ~5837 m2-en. A férőhelyek közül 44 db álláshely elektromos autók töltésére lesz kialakítva. A mélygarázs részeként 3 db közlekedőmag létesül - lépcsőházzal, liftekkel, előtérrel, szellőzőkkel -, összesen ~147,22 m2 alapterületen. A mélygarázst a 3317 j. összekötő út alatt tervezett közúti aluljárón keresztül az Arany János utcát és a 3317 j. utat összekötő parkolóútról lehet megközelíteni. A műtárgy ~1000m2 alapterületen és ~95m hosszban tervezett.

10. A mélygarázs és a meglévő peronaluljáró között ~3,0 ill. 14,0 m szélességben és ~2,50 m magassággal, ~42 m hosszban és ~204 m2 alapterületen új gyalogos aluljáró épül.

11. A beavatkozási területen összesen ~640m hosszon önálló vonalvezetésű egy- és kétirányú osztott gyalogos és kerékpárutak, valamint irányhelyes kerékpáros nyomok kerülnek kialakításra az intermodális csomópont megközelítése érdekében.

12. A 3317 j. összekötő út Széchenyi utca - Damjanich utca közötti szakaszán, valamint az Arany János utcán 3 új jelzőlámpás közúti csomópont létesül és 3 meglévő jelzőlámpás csomópont kerül átépítésre.

14. A projekt során a jelenlegi vasúti felvételi épület ~3600 m2-en felújításra, ~741 m2-en bővítésre kerül. A felvételi épületen belül a funkciók újraosztásra és bővítésre kerülnek. A projekt során ~2135 m2 összterületű épület kerül elbontásra.

15. A vasútállomás épületében valamint az autóbuszállomás területén vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítésre kerül

16. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások, építések és védelembe helyezések teljes körű elvégzése, az AT által készített és az üzemeltetők előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján.

17. A kivitelező feladata továbbá a kivitelezés teljes időtartalma alatt és a forgalomba helyezési eljárások lezárásáig az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése és folyamatos karbantartása.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségeket alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, az üzemeltetői és kezelői előírások, jóváhagyások következtében változhatnak.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: I000.04.82

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)1 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)2 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2)3 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M2)4 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 35
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám: 0,00-10,00 pont.

Értékelés módszere: 1. értékelési sz.: fordított arányosítás, 2.-5. értékelési sz.: egyenes arányosítás. Részletes leírás: AD. I. kötet

A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó, azaz a szerződés hatályba lépésétől számított 35 hónap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vasúti területek - 2. rész

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45221112 Vasúti híd építése
45221213 Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés
45234113 Pályabontás
45234116 Pályaépítés
45221243 Gyalogos alagút építése
45213321 Vasútállomás építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45231400 Erősáramú vezeték építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, 6705/8 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” c. projekt - 2. rész - Vasúti területek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi beavatkozásokhoz kapcsolódóan:

- A meglévő peronaluljáró átépítése és felújítása, peronok akadálymentes megközelítése (peronlépcsők átépítése, utasliftek elhelyezése)

- Vasúti peronburkolatok felújítása, az "A”, „B”, „C” és „D” peronok esetében, bútorzat és térvilágítás, SK+55 szintre megemelése „B”, „C” és „D” peronok esetében

- Meglévő vasúti peronfedések bontása és új peronfedések építése (A, B, C és D peron)

- Átépítésre kerülő peronaluljáróhoz és a vasúti peronfedéshez kapcsolódó utastájékoztatás és térvilágítás

- Peronátépítéssel érintett vágányok bontása, visszaépítése és vágányszabályozása

- Vasúti vezetékek, kábelek védelme és kiváltása, alépítmények építése

- Vasútállomáshoz tartozó vizuális és hangos utastájékoztatás

Főbb mennyiségek:

1.Végleges és az üzemeltetők által jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése valamennyi érintett szakág tekintetében:

- A kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján;

- A Kezelők által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentációban meghatározott egyéb tervezési feladtok elvégzése.

- AT feladata továbbá a projekt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges, és még hiányzó engedély, hozzájárulás és jóváhagyás beszerzése is, illetve amennyiben szükséges a meglévő engedélyek módosítása.

- A megvalósításhoz szükséges vágányzári engedélyek beszerzése.

- Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.

2. A vasúti vágányok alatt átvezető meglévő ~6 m széles és ~2,50 m magas peronaluljáró teljes ~60,75 m hosszából ~24,4 m hosszon elbontásra és újjáépítésre, a megmaradó ~36,35 m hosszon felújításra kerül. ~ 525 m2 mennyezeti festés, ugyanennyi padlóburkolat, valamint ~ 900 m2 falburkolat készül.

3. A vasútállomás mind a négy peronja („A”, „B”, „C” és „D” peronok) változatlan geometriával, de új burkolattal és peronszegélyekkel összesen ~10812 m2 felületen, illetve ~2468 m szegélyhosszon átépül. Ennek során a két keskeny és az egy széles peron („B”, „C” és „D” peronok) szintje SK+ 55 cm magasságra emelésre kerül. Az átépítés során a két keskeny és az egy széles peronon („B”, „C” és „D” peronok) 1-1db 1000 Kg teherbírású felvonó beépítésével és mind a négy peron mindkét oldali utaslépcső átépítésével, összesen ~390 m2 felületen kerülnek biztosításra az akadálymentesség feltételei. A peronátépítések során az érintett TEB kábeleket a szükséges mértékben védelembe kell helyezni és/vagy kiváltani.

4. A vasúti („A”, „B”, „C” és „D” peronok) peronok feletti meglévő perontetők teljes egészében összesen ~865 m2 felületen, valamint a hozzájuk tartozó utastájékoztató és térvilágítási berendezésekkel elbontásra kerülnek és más szerkezettel, az A peronon ~458 m2, a B, C. D peronokon ~160-160m hosszban összesen ~3990m2 tetőfelülettel) újraépítés.

5. A peronátépítésekhez kapcsolódóan -ennek feltételeként- a peronok melletti összesen 7 vágányt összesen ~2800m hosszon el kell bontani SZK2 alépítménnyel és UIC 54 E1 rendszerű sínekkel újjáépíteni, valamint összesen ~2800m hosszon szabályozni

6. A vasúti peronokon és a peronaluljáróban vizuális és hangos utastájékoztatás kiépítése

7. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások, építések és védelembe helyezések teljes körű elvégzése, az AT által készített és az üzemeltetők előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján.

8. A kivitelező feladata továbbá a kivitelezés teljes időtartalma alatt és a forgalomba helyezési eljárások lezárásáig az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése és folyamatos karbantartása.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségeket alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, az üzemeltetői és kezelői előírások, jóváhagyások következtében változhatnak.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: I000.04.82

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)1 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)2 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2)3 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M2)4 pontjának b) alpontjában bemutatott szakember a b) alpontban meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 35
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám: 0,00-10,00 pont.

Értékelés módszere: 1. értékelési sz.: fordított arányosítás, 2.-5. értékelési sz.: egyenes arányosítás. Részletes leírás: AD. I. kötet

A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó, azaz a szerződés hatályba lépésétől számított 35 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az adott kapa nyújtó EEKD-ját köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésére.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

SZ.1Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Folytatás a III.1.2) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (1. rész: közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése, 2. rész: vasúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (1. rész: közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése, 2. rész: vasúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1.rész vonatkozásában:

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 10 000 000 000 Ft-ot.

2.rész vonatkozásában:

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 3 000 000 000 Ft-ot.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.1) pont folytatása:

SZ.2.Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

A III.1.3) pont folytatása:

„Intermodális csomópont”: több közlekedési mód összekapcsolására alkalmas, speciális funkciókkal bíró létesítmény, ahol vasúti, közúti gépkocsis, helyi autóbusz, helyközi-távolsági autóbusz, kerékpáros és gyalogos közlekedési elemek találkoznak és a közlekedésben résztvevő szereplők egy sűrűn beépített városi környezetben kialakított helyszínen cserélnek/váltanak közlekedési módot.

„országos közút”, ill. „helyi közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat érti.

AK „közút” alatt a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti fogalmat érti, kivéve a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (2) bek. c) pontokban foglaltakat.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, vagy korszerűsítését érti.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, ill. a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

„Főépítésvezető” alatt azt a szakembert kell érteni, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

„Építésvezető” alatt azt a szakembert kell érteni, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

„Felelős műszaki vezető” alatt azt a szakembert érti, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

Ajánlatkérő az „OVP” fogalma alatt (országos vasúti pályahálózat) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti, mely külföldi országok esetében is alkalmazható.

„Állomás” alatt ajánlatkérő a legalább négy vonat fogadásra kijelölt vágányt tartalmazó állomásokat érti.

Ajánlatkérő a „vasútépítési és/vagy vasút átépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során új vasúti pálya vagy annak egy szakasza megépítésére és/vagy meglévő vasúti pálya vagy annak egy szakasza felújítására és/vagy bővítésére és/vagy részleges vagy teljes elbontására és helyette részben, vagy teljes egészében új vasúti pályaszakasz építésére kerül sor.

Ajánlatkérő „műtárgyépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 1. melléklet 3. pont szerinti műtárgyak megépítésére és/vagy rekonstrukciójára kerül sor.

Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

- szerződést kötő másik fél (név,székhely),

- építési beruházás tárgya és mennyisége,

- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

- AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap)

- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Amennyiben szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben az önéletrajzban fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének időpontját év-hónap-nap bontásban.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1- M/2.4. alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1.rész vonatkozásában:

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M.1.1. min. 700 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú, legalább 2x1 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú referencia;

M.1.2. min. 50 m hosszú, közút/vasút alatt vezetett műtárgy építése/átépítése/felújítása tárgyú referencia,

M.1.3. min. 2000m2 felületű, közösségi közlekedéshez kapcsolódó peronfedés kivitelezése tárgyú referencia;

M.1.4. min. 500 m2 összterületű középület és/vagy épületegyüttes építése és/vagy felújítása tárgyú referencia;

M.1.5. min. 1 db referencia, amely tartalmaz közösségi közlekedés fejlesztése keretében megvalósított hangos- és/vagy vizuális utastájékoztatás kiépítését,

M.1.6. min. 500 m2 összterületű középület és/vagy épületegyüttes tervezésére vonatkozó tárgyú referencia;

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

Az M.1.1 - M.1.6. pontokban foglalt referenciát alkalmassági szempontonként legfeljebb 1 szerződéssel lehet igazolni. Az M.1.1-M.1.6. pont szerinti referenciakövetelmények együttesen egy szerződésből is igazolhatók.

Ajánlatkérő a „műtárgy építése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek új műtárgy építésére irányulnak.

Ajánlatkérő „műtárgy átépítése/felújítása” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek műtárgy teherhordó szerkezeti elemei egy részének, vagy egészének cseréjére irányul.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

2. rész vonatkozásában:

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M.1.1. legalább 4 m széles és 35 m hosszú, nyíltvonali és/vagy állomási országos vasúti pályahálózat (továbbiakban OVP) alatt vezetett új peronaluljáró építése és/vagy vagy meglévő peronaluljáró felújítása tárgyú referencia, amely tartalmazta legalább 1 db felvonó beépítését és legalább 1 db peronlépcső építését és/vagy felújítását

M.1.2. OVP-n végzett, legalább 700 m2 felületen peronépítés és/vagy átépítés tárgyú referencia;

M.1.3. OVP-n végzett, legalább 2000 m2 felületen új vasúti peronfedés építése és/vagy meglévő peronfedés átépítése tárgyú referencia,

M.1.4. OVP-n végzett, legalább 2000 m hosszon vágány építése, vagy átépítése al-és felépítménnyel együtt, átépítés esetén vágányszabályozással együtt,

M.1.5. min 1 db referencia, amely nyíltvonali és/vagy állomási OVP infrastruktúra tervezésére vonatkozott

M.1.6. legalább 1 db referencia, amely tartalmaz közösségi közlekedés fejlesztése keretében megvalósított hangos- és/vagy vizuális utastájékoztatás kiépítését.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

Az M.1.1 - M.1.6. pontokban foglalt referenciát alkalmassági szempontonként legfeljebb 1 szerződéssel lehet igazolni. Az M.1.1-M.1.6. pont szerinti referenciakövetelmények együttesen egy szerződésből is igazolhatók.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

1.rész vonatkozásában:

M/2.1

legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

b) legalább 24 hónap országos és/vagy helyi közút építése és/vagy átépítése során szerzett építésvezetői, és/vagy építésvezető helyettes és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető helyettes szakmai tapasztalattal rendelkezik, valamint

c) legalább 1db belterületi közlekedési csomópont építése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 szakember, aki rendelkezik a

a) a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint b) legalább 24 hónap műtárgy építés és/vagy átépítés területén szerzett építésvezetői, és/vagy építésvezető helyettes, és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető helyettes szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a

a) 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

b) legalább 24 hónap általános építmények építési-szerelési munkái területén szerzett építésvezetői, és/vagy építésvezető helyettes, és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető helyettes szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik

a) 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

b) legalább 24 hónap általános építmények tervezése területen szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

2.rész vonatkozásában:

M/2.1

legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

b) legalább 24 hónap OVP-n végzett vasútépítési és/vagy vasút átépítési területen projektvezetői, vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal.

M/2.2. legalább 1 fő vasútépítési munkák kivitelezéséhez szakember, aki rendelkezik a

a) a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint b) legalább 24 hónap vasútépítési és/vagy vasút átépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő műtárgyépítési munkák kivitelezéséhez szakember, aki rendelkezik a

a) 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

b) legalább 24 hónap műtárgyépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik

a) 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti KÉ-VA (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

b) legalább 24 hónap vasúti építmények tervezése területen szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

Valamennyi rész vonatkozásában:

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Fogalmak az M/1. és M/2. alkalmassági követelmények vonatkozásában:

„középület”: olyan épület, amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, az egész lakosság érdekeit szolgálja, és használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei);

„épület”: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából;

„épületegyüttes”: Egy telken vagy egy telektömbön belül felépített azonos rendeltetésű épületek;

„Közösségi közlekedés”: minden olyan közlekedési tevékenység, amelyben az utasok nem saját járművükkel közlekednek. Ezen járművek közé értendő: az autóbusz, a trolibusz, a villamos, a metró, a vízi közlekedés és a vasút.

Fofytatás a III.1.2) pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): SZF vonatkozó pontjai szerint.

Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

Előleg: Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint

Jótállás 36,szavatosság 60hónap.

Irányadó: :Kbt.135.§(1),(3),(5)-(8),(12) bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,322/2015.Kr.32/A.

Részszámlák:322/2015.Kr.32.§.További előírások AD I.és II.köt.

Tartalékkeret: 2 %.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/05/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/05/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Kr. 6. § (1) bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat, továbbá azon tevékenység megjelölését, amelynek teljesítésébe a kapacitás nyújtó szervezetet ajánlattevő bevonja, illetve azon kitételt, hogy az ellenszolgáltatás mértékéről megegyeztek vagy a későbbiek során meg fognak egyezni a felek.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 1. rész vonatkozásában: 30 000 000,- Ft, 2. rész vonatkozásában: 30 000 000,- Ft

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.

10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni.

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),melynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni, nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Felelősségbiztosítás az 1. és a 2. rész vonatkozásában külön-külön: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül időpontjára minimum 1 000 000 000 Ft/év és 300 000 000 Ft/káresemény limitű építési-szerelési-vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül időpontjára minimum 100 000 000 Ft/év és 50 000 000 Ft/káresemény limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12. Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetést tekinti szakmai ajánlatnak, melyet szerkeszthető excel formában is be kell nyújtani.

13. AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap

14. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

17. FAKSZ: dr. Supák-Kalán Nikoletta (01145)

18. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerz. kötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által megnevezett, a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pontja szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.) Kr.szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, aktív jogosultsággal szerepeljen, valamint az M/2.4. pontja szerinti szakember rendelkezzen az 1. részben a 266/2013.(VII.11.) Kr.szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű), a 2. részben a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, aktív jogosultsággal szerepeljen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

A VI.3. pont folytatása:

19. Az EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rend.alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi https://ujvilag.gov.hu/ekr. A rendszer működése,használata vonatkozásában AK kieg.tájékoztatást nem nyújt.

20. Közbeszerzési eljárás megindítása forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül sor

A Kbt.135. §(12)bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatásiszerződés módosítást) fog benyújtani. AK tájékoztatja AT-t,hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére (Kbt. 131. § (9) bek.)vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt.53.§(6)bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja,ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

20.A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2022