Tågbildningstjänst Hagalund Published by Tenders Electronic Daily

Tågbildningstjänst Hagalund

Application deadline

16.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Concession award procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Support services for railway transport
    63711000-6
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Trafikverket
Huvudkontoret Röda vägen 1
781 99 BORLÄNGE
Sweden
Tel.: +46 32841
E-Mail: malin.b.eriksson@trafikverket.se
Website: https://www.trafikverket.se

assignment

Tågbildningstjänst i Hagalund.

Description of procurement /scope of services

Tågbildningstjänst i Hagalund.

Others CPV Codes
  • Support services for railway transport
    63711000-6
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE
Sverige

Sverige-Borlänge: Kringtjänster för järnvägstransporter

2022/S 076-209123

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Malin Eriksson
E-post: malin.b.eriksson@trafikverket.se
Telefon: +46 32841
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6642
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6642
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tågbildningstjänst Hagalund

Referensnummer: KOM-410061
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63711000 Kringtjänster för järnvägstransporter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tågbildningstjänst i Hagalund.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63711000 Kringtjänster för järnvägstransporter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tågbildningstjänst i Hagalund.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 SEK
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Start: 01/09/2022
Slut: 13/12/2025
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 16/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/04/2022