Potilasvalvontajärjestelmä Published by Tenders Electronic Daily

Potilasvalvontajärjestelmä

Application deadline

30.06.2027, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Monitors
  33195100-4
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
Finland
E-Mail: logistiikka.hankinta@hus.fi
Website: http://www.hus.fi

assignment

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.Potilasvalvontajärjestelmän dynaamisen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2027 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin...
Show more

Description of procurement /scope of services

Pyydämme osallistumishakemuksia potilasvalvontajärjestelmän dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan teho-, valvonta- ja leikkausosastojen potilasmonitorit, keskusvalvonnat ja tarvikkeet, vuodeosastojen valvontalaitteet, potilaskuljetuksiin soveltuvat monitorilaitteet sekä tarvittaessa niihin liittyvät lisäpalvelut, kuten koulutus tms. palvelut.HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Tarjouspyynnön muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit. Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat.Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.
Pyydämme osallistumishakemuksia potilasvalvontajärjestelmän dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan teho-, valvonta- ja leikkausosastojen potilasmonitorit, keskusvalvonnat ja tarvikkeet, vuodeosastojen valvontalaitteet, potilaskuljetuksiin soveltuvat...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  33000000-0
 • Medical consumables
  33140000-3
 • Monitors
  33195100-4
 • Medical software package
  48180000-3
 • Repair and maintenance services of medical and precision equipment
  50400000-9
 • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  33000000-0
 • Medical consumables
  33140000-3
 • Monitors
  33195100-4
 • Medical software package
  48180000-3
 • Repair and maintenance services of medical and precision equipment
  50400000-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI1 MANNER-SUOMI

Suomi-Helsinki: Monitorit

2021/S 027-066095

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: FI-00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: logistiikka.hankinta@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=322705&tpk=96ad9f54-3a89-4961-b807-3304f429cedd
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=322705&tpk=96ad9f54-3a89-4961-b807-3304f429cedd
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Potilasvalvontajärjestelmä

Viitenumero: HUS 100-2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33195100 Monitorit
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Potilasvalvontajärjestelmän dynaamisen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2027 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
33140000 Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet
33195100 Monitorit
50400000 Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto
48180000 Lääketieteelliset ohjelmatuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme osallistumishakemuksia potilasvalvontajärjestelmän dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan teho-, valvonta- ja leikkausosastojen potilasmonitorit, keskusvalvonnat ja tarvikkeet, vuodeosastojen valvontalaitteet, potilaskuljetuksiin soveltuvat monitorilaitteet sekä tarvittaessa niihin liittyvät lisäpalvelut, kuten koulutus tms. palvelut.

HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.

Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Tarjouspyynnön muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit. Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 05/02/2021
päättymispäivä: 30/06/2027
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

HUS voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon päättymisen jälkeen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Ensimmäinen DPS:n sisäinen kilpailutus on tarkoitus käynnistää aikaisintaan 8.3.2021. DPS:n sisäisistä hankinnoista HUS ilmoittaa aina erikseen DPS:n valituille toimittajille DPS:n kautta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso osallistumispyynnön asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso osallistumispyynnön asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/06/2027
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/02/2021