Servicii de tiparire si distributie - 5 loturi Published by Tenders Electronic Daily

Servicii de tiparire si distributie - 5 loturi

Application deadline

27.05.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Printing and distribution services
  79824000-6
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Institutul National de Sanatate Publica
str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3
050463 Bucharest
Romania
Tel.: +40 213183620
Fax: +40 213123426
E-Mail: directie.generala@insp.gov.ro
Website: www.insp.gov.ro

assignment

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de tiparire si distributie de materiale ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului PDP1 - „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020
Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de tiparire si distributie de materiale ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului PDP1 - „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și...
Show more

Lots 1

Job / name

Lotul 1 - Tiparirea raportului de studiu de evalure a nevoilor de sanatate

Description of procurement /scope of services

achiziționarea serviciilor de tiparire rapoarte de studiu de evalure a nevoilor de sanatate ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020
achiziționarea serviciilor de tiparire rapoarte de studiu de evalure a nevoilor de sanatate ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea...
Show more

Others CPV Codes
 • Printing and distribution services
  79824000-6
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Sediu INSP

Lots 2

Job / name

Lotul 2 - Tiparirea manualului de ingrijiri comunitare

Description of procurement /scope of services

achiziționarea serviciilor de tiparire a manualelor de ingrijiri comunitare ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020
achiziționarea serviciilor de tiparire a manualelor de ingrijiri comunitare ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării...
Show more

Others CPV Codes
 • Printing and distribution services
  79824000-6
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
sediu INSP

Lots 3

Job / name

lotul 3 - Tipărirea formularelor de înregistrare standardizate

Description of procurement /scope of services

achiziționarea serviciilor de tiparire a formularelor de inregistrare standardizate ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020
achiziționarea serviciilor de tiparire a formularelor de inregistrare standardizate ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea...
Show more

Others CPV Codes
 • Printing and distribution services
  79824000-6
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Transport la DSP Botoșani, DSP Călărași, DSP Dolj, DSP Giurgiu, DSP Gorj, DSP Neamț, DSP Suceava.

Lots 4

Job / name

Lotul 4 - Multiplicarea și distribuirea de materiale precedente de promovarea sănătății

Description of procurement /scope of services

achiziționarea serviciilor de tiparire si distributie a materialelor precedente de promovarea sănătății ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020
achiziționarea serviciilor de tiparire si distributie a materialelor precedente de promovarea sănătății ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate...
Show more

Others CPV Codes
 • Printing and distribution services
  79824000-6
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Transport la DSP Botoșani, DSP Călărași, DSP Dolj, DSP Giurgiu, DSP Gorj, DSP Neamț, DSP Suceava.

Lots 5

Job / name

lotul 5 - Multiplicarea & distribuirea materialelor noi de promovarea sănătății

Description of procurement /scope of services

achiziționarea serviciilor de tiparire si distribuire a materialelor de promovare a sanatatii ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020
achiziționarea serviciilor de tiparire si distribuire a materialelor de promovare a sanatatii ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea...
Show more

Others CPV Codes
 • Printing and distribution services
  79824000-6
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Transport la DSP Botoșani, DSP Călărași, DSP Dolj, DSP Giurgiu, DSP Gorj, DSP Neamț, DSP Suceava.

România-București: Servicii de tipărire şi de distribuţie

2022/S 086-233247

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul National de Sanatate Publica
Număr naţional de înregistrare: 26347241
Adresă: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3
Localitate: Bucharest
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050463
Țară: România
Persoană de contact: Daniela Vintilă
E-mail: directie.generala@insp.gov.ro
Telefon: +40 213183620
Fax: +40 213123426
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.insp.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.insp.gov.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de tiparire si distributie - 5 loturi

Număr de referinţă: 7974/20.04.2022
II.1.2)Cod CPV principal
79824000 Servicii de tipărire şi de distribuţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de tiparire si distributie de materiale ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului PDP1 - „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 139.91 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 1 - Tiparirea raportului de studiu de evalure a nevoilor de sanatate

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79824000 Servicii de tipărire şi de distribuţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediu INSP

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

achiziționarea serviciilor de tiparire rapoarte de studiu de evalure a nevoilor de sanatate ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 280.67 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2 - Tiparirea manualului de ingrijiri comunitare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79824000 Servicii de tipărire şi de distribuţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

sediu INSP

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

achiziționarea serviciilor de tiparire a manualelor de ingrijiri comunitare ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 701.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

lotul 3 - Tipărirea formularelor de înregistrare standardizate

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79824000 Servicii de tipărire şi de distribuţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Transport la DSP Botoșani, DSP Călărași, DSP Dolj, DSP Giurgiu, DSP Gorj, DSP Neamț, DSP Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

achiziționarea serviciilor de tiparire a formularelor de inregistrare standardizate ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 109 894.54 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 4 - Multiplicarea și distribuirea de materiale precedente de promovarea sănătății

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79824000 Servicii de tipărire şi de distribuţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Transport la DSP Botoșani, DSP Călărași, DSP Dolj, DSP Giurgiu, DSP Gorj, DSP Neamț, DSP Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

achiziționarea serviciilor de tiparire si distributie a materialelor precedente de promovarea sănătății ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 701.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

lotul 5 - Multiplicarea & distribuirea materialelor noi de promovarea sănătății

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79824000 Servicii de tipărire şi de distribuţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Transport la DSP Botoșani, DSP Călărași, DSP Dolj, DSP Giurgiu, DSP Gorj, DSP Neamț, DSP Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

achiziționarea serviciilor de tiparire si distribuire a materialelor de promovare a sanatatii ce urmeaza a fi prestate, sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 561.34 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul PDP 1 „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)” derulat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)2014-2021 Cod NT 2311/13.05.2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerință:

Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertanții vor completa în SICAP, în mod direct, după autentificare, cu informațiile aferente situației lor, răspunsurile la DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire.

Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoane juridice străine, documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență profesională în țara în care ofertantul este rezident, vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

Documentele prezentate trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

Documentele emise într-o altă limbă decât limba română se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5

Specificati cifra de afaceri medie anuala

Ofertantul trebuie să prezinte informații privind cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 (trei) ani (2018; 2019; 2020).

Se solicită ca ofertantul să fi avut cifra de afaceri medie anuală de cel puțin egală cu valoarea contractului de furnizare ce urmează a fi atribuit, respectiv:

pentru Lotul 1: 16.280,67 lei

pentru Lotul 2: 40.701,68 lei

pentru Lotul 3: 109.894,54 lei

pentru lotul 4 : 40.701.68 lei

pentru lotul 5 : 32.561,34 lei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții vor completa în SICAP, în mod direct, după autentificare, cu informațiile aferente situației lor, răspunsurile la DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire.

Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar. Acestea sunt, conform art. 177, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: declarații sau extrase bancare/ situații financiare sau extrase din situații financiare/ declarație privind cifra totală de afaceri a operatorului economic.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Experienta similara în conformitate cu art. 179 lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată.

Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că alivrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achiziției la nivelul unui contract sau maxim 3 (trei) contractante , după cum urmează:

Pentru lotul 1 : 16.280.67 lei

Pentru lotul 2 : 40.701,68 lei

Pentru lotul 3 : 109.894,54 lei

Pentru lotul 4 : 40.701,68 lei

Pentru lotul 5 : 32.561,34 lei

Ofertantii vor face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea unei liste a serviciilor cu cele care fac parte din obiectul contractului (servicii de tiparire si distributie)

Experienta similara solicitata se refera la tipuri de servicii de complexitate comparabila cu cea a celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fiind utilizata o descrire generala raportata la domeniul in care se incadreaza, care sa garanteze ca ofertantul are capacitate de a intelege cerintele autoritatii contractante.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste prestarea efectiva a serviciilor specificate în DUAE, a căror valoare, fără TVA, să fie cel puțin egală cu pragul valoric minim solicitat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/05/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Localitate: Bucuresti
Țară: România
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform articolului 8 din legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/04/2022