Elektroniikkahuoltokontti M18 Published by Tenders Electronic Daily

Elektroniikkahuoltokontti M18

Application deadline

15.06.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Special-purpose mobile containers
    34221000-2
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Hatanpään valtatie 30
33541 Tampere
Finland
E-Mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Website: http://www.puolustusvoimat.fi

assignment

Hankinnan kohteena on elektroniikkahuollon varaosakontti M18, johon kuuluvat kontti ja varusteet sekä kontin sisäinen varustelu toimittajan hankkimilla ja asiakkaan (=puolustusvoimat) toimittamilla (GFE = government furnished equipment) materiaaleilla. Hankintaan sisältyy optioita vuosille 2023 ja 2024.
Hankinnan kohteena on elektroniikkahuollon varaosakontti M18, johon kuuluvat kontti ja varusteet sekä kontin sisäinen varustelu toimittajan hankkimilla ja asiakkaan (=puolustusvoimat) toimittamilla (GFE = government furnished equipment) materiaaleilla. Hankintaan sisältyy optioita vuosille 2023 ja...
Show more

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena on elektroniikkahuollon varaosakontti M18, johon kuuluvat kontti ja varusteet sekä kontin sisäinen varustelu. Osa varusteista kuuluu Toimittajan toimitusvastuulle (liite 3) ja ne toimitetaan kontin mukana. Asiakkaan (=puolustusvoimat) toimittama varustelumateriaali (GFE) on kerrottu liittessä 2, josta voittaneen tarjoajan on mahdollista saada mallikappaleet suunnittelua varten tilauksen tekemisen jälkeen. Asiakkaan toimittamaa materiaalia varten Toimittajallla tulee olla lukittu tila. Toimittajan tulee antaa sopimusluonnoksen (liite 7, kohta 8 Vakuudet) mukainen vakuus Asiakkaan toimittamalle materiaalille.Kontti on itsenäisesti toimiva yksikkö, eikä siitä ole kiinteitä liityntöjä operatiivisiin järjestelmiin. Kontteja siirretään kuorma-autolla, laivalla, junalla ja niissä säilytetään ja kuljetetaan elektroniikan varaosia ja vaihtolaitteita. Kontteja voidaan käyttää kansallisissa ja kansainvälisissä operaatioissa. Ilmastolliset olosuhteet konttien käyttöalueilla voivat vaihdella huomattavasti. Hankinnan kohde ja sen vaatimukset on määritelty liitteessä 1. Elektroniikkahuoltokontti M18 - Järjestelmäkuvaus ja liitteissä 1.1.-1.8.Hankittava määrä vuonna 2022 on kaksi (2) konttia, joiden toimitusaika on 31.3.2023 mennessä.Vuosien 2023 ja 2024 optioiden hankintamäärät ovat kohdassa lisähankintavaraukset
Hankinnan kohteena on elektroniikkahuollon varaosakontti M18, johon kuuluvat kontti ja varusteet sekä kontin sisäinen varustelu. Osa varusteista kuuluu Toimittajan toimitusvastuulle (liite 3) ja ne toimitetaan kontin mukana. Asiakkaan (=puolustusvoimat) toimittama varustelumateriaali (GFE) on kerrottu...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI197 Pirkanmaa

Suomi-Tampere: Erikoiskäyttöön tarkoitetut siirrettävät kontit

2022/S 089-240142

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: Hatanpään valtatie 30
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 33541
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=395858&tpk=83fe077c-0901-422c-af23-99ce4bac7b8c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=395858&tpk=83fe077c-0901-422c-af23-99ce4bac7b8c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Elektroniikkahuoltokontti M18

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34221000 Erikoiskäyttöön tarkoitetut siirrettävät kontit
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on elektroniikkahuollon varaosakontti M18, johon kuuluvat kontti ja varusteet sekä kontin sisäinen varustelu toimittajan hankkimilla ja asiakkaan (=puolustusvoimat) toimittamilla (GFE = government furnished equipment) materiaaleilla. Hankintaan sisältyy optioita vuosille 2023 ja 2024.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on elektroniikkahuollon varaosakontti M18, johon kuuluvat kontti ja varusteet sekä kontin sisäinen varustelu. Osa varusteista kuuluu Toimittajan toimitusvastuulle (liite 3) ja ne toimitetaan kontin mukana. Asiakkaan (=puolustusvoimat) toimittama varustelumateriaali (GFE) on kerrottu liittessä 2, josta voittaneen tarjoajan on mahdollista saada mallikappaleet suunnittelua varten tilauksen tekemisen jälkeen. Asiakkaan toimittamaa materiaalia varten Toimittajallla tulee olla lukittu tila. Toimittajan tulee antaa sopimusluonnoksen (liite 7, kohta 8 Vakuudet) mukainen vakuus Asiakkaan toimittamalle materiaalille.

Kontti on itsenäisesti toimiva yksikkö, eikä siitä ole kiinteitä liityntöjä operatiivisiin järjestelmiin. Kontteja siirretään kuorma-autolla, laivalla, junalla ja niissä säilytetään ja kuljetetaan elektroniikan varaosia ja vaihtolaitteita. Kontteja voidaan käyttää kansallisissa ja kansainvälisissä operaatioissa. Ilmastolliset olosuhteet konttien käyttöalueilla voivat vaihdella huomattavasti.

Hankinnan kohde ja sen vaatimukset on määritelty liitteessä 1. Elektroniikkahuoltokontti M18 - Järjestelmäkuvaus ja liitteissä 1.1.-1.8.

Hankittava määrä vuonna 2022 on kaksi (2) konttia, joiden toimitusaika on 31.3.2023 mennessä.

Vuosien 2023 ja 2024 optioiden hankintamäärät ovat kohdassa lisähankintavaraukset

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden optioiden käyttöön. Option voidaan lunastaa kokonaan tai osittain. Option lunastaminen on Hankintayksikön päätettävissä.

Vuoden 2023 hankintamäärä on neljä (4) konttia.

Vuoden 2024 hankintamäärä on kahdeksan (8) konttia.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/06/2022
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi, Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 20/07/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/06/2022
Paikallinen aika: 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/05/2022