KVR-Urakka, peruskorjaus ja uudisrakennus, Myllymäen koulun peruskorjaus ja kivikoulun laajennus Published by Tenders Electronic Daily

KVR-Urakka, peruskorjaus ja uudisrakennus, Myllymäen koulun peruskorjaus ja kivikoulun laajennus

Application deadline

31.05.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Hämeenlinnan kaupunki
PL 84
13101 Hämeenlinna
Finland
Tel.: +358 404552022
E-Mail: jukka.heikinmaki@hameenlinna.fi
Website: http://www.hameenlinna.fi/

assignment

Hankinnan kohteena on Hämeenlinnan Myllymäen kaupunginosassa sijaitsevan koulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus kiinteähintaisena KVR-urakkana, johon sisältyvät kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt rakennustekniset ja talotekniset työt, sekä suunnittelutyö kokonaisuudessaan.Peruskorjauksen kohteena on tontilla sijaitseva hirsirunkoinen Puukoulu ja kivirunkoinen Kivikoulu. Laajennus toteutetaan kivikouluun yhdistettynä liitososalla.Kohde sijaitsee osoitteessa Ahokatu 20 / Myllymäenkatu 14, 13130 Hämeenlinna.PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN TOTEUTUS- Peruskorjaus ja laajennus toteutetaan yhdessä vaiheessa- Kohde on korjaustöiden ajan tyhjillään, käyttäjät muuttavat väistötiloihin- Suunnittelutyön arvioitu alkamisajankohta on kesä 2022 ja rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on syksy 2022.
Hankinnan kohteena on Hämeenlinnan Myllymäen kaupunginosassa sijaitsevan koulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus kiinteähintaisena KVR-urakkana, johon sisältyvät kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt rakennustekniset ja talotekniset työt, sekä suunnittelutyö kokonaisuudessaan.Peruskorjauksen...
Show more

Description of procurement /scope of services

Ks. tarjouspyynnön kohta, "Lyhyt kuvaus"

Project adress

Region (NUTS code): FI1C2 Kanta-Häme
Hämeenlinnan Kaupungin Myllymäen kaupungin osassa.

Suomi-Hämeenlinna: Rakennustyöt

2022/S 075-197310

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0146921-4
Postiosoite: PL 84
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
Postinumero: 13101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jukka Heikinmäki
Sähköpostiosoite: jukka.heikinmaki@hameenlinna.fi
Puhelin: +358 404552022
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hameenlinna.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=394564&tpk=2c7e6e7d-0961-47bf-bd02-1df03625916e
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=394564&tpk=2c7e6e7d-0961-47bf-bd02-1df03625916e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

KVR-Urakka, peruskorjaus ja uudisrakennus, Myllymäen koulun peruskorjaus ja kivikoulun laajennus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Hämeenlinnan Myllymäen kaupunginosassa sijaitsevan koulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus kiinteähintaisena KVR-urakkana, johon sisältyvät kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt rakennustekniset ja talotekniset työt, sekä suunnittelutyö kokonaisuudessaan.

Peruskorjauksen kohteena on tontilla sijaitseva hirsirunkoinen Puukoulu ja kivirunkoinen Kivikoulu. Laajennus toteutetaan kivikouluun yhdistettynä liitososalla.

Kohde sijaitsee osoitteessa Ahokatu 20 / Myllymäenkatu 14, 13130 Hämeenlinna.

PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN TOTEUTUS

- Peruskorjaus ja laajennus toteutetaan yhdessä vaiheessa

- Kohde on korjaustöiden ajan tyhjillään, käyttäjät muuttavat väistötiloihin

- Suunnittelutyön arvioitu alkamisajankohta on kesä 2022 ja rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on syksy 2022.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hämeenlinnan Kaupungin Myllymäen kaupungin osassa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. tarjouspyynnön kohta, "Lyhyt kuvaus"

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/05/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/06/2022
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/04/2022