Servicii proiectare tehnică şi asistenţă tehnică (Documentaţii tehnice, PT) proiect REABILITARE, MODERNIZARE, ECHIPARE SPATII DIDACTICE UNIVERSITARE: PAVILION 3 - SPITALIZARE (C12), PAVILION 2-CHIRURGIE (C13), PAVILION 5-TRIAJ+HOL LEGATURA (C14), PAVILION 6-PROSECTURA (C6)”, cod SMIS 125128 Published by Tenders Electronic Daily

Servicii proiectare tehnică şi asistenţă tehnică (Documentaţii tehnice, PT) proiect REABILITARE, MODERNIZARE, ECHIPARE SPATII DIDACTICE UNIVERSITARE: PAVILION 3 - SPITALIZARE (C12), PAVILION 2-CHIRURGIE (C13), PAVILION 5-TRIAJ+HOL LEGATURA (C14), PAVILION 6-PROSECTURA (C6)”, cod SMIS 125128

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/70923990/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Specialty design services
    79930000-2
Language

Romanian

Contracting authority / owner

UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI
Strada: Mihail Sadoveanu , nr. 3
700490 Iasi
Romania
Tel.: +40 232407369
E-Mail: aproviz@uaiasi.ro
Website: www.uaiasi.ro

assignment

” Servicii proiectare tehnică şi asistenţă tehnică (Documentaţii tehnice, PT) proiect” in vederea asigurarii implementarii cu succes a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, ECHIPARE SPATII DIDACTICE UNIVERSITARE: PAVILION 3 - SPITALIZARE (C12), PAVILION 2-CHIRURGIE (C13), PAVILION 5-TRIAJ+HOL LEGATURA (C14), PAVILION 6-PROSECTURA (C6)”, cod SMIS 125128.- Durata de executie a contractului: Maxim 3 (trei) luni de la data emiterii ordinului de incepere a contractului de servicii, pentru elaborare documentatii tehnico-economice de proiectare tehnica. - Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, durata contractului incepe de la intrarea in vigoare a contractului de servicii si se termina la finalizarea tuturor activitatilor din cadrul proiectului, la expirarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv pana la data de 30.06.2023. In cazul in care durata de executie a lucrarilor se prelungeste din motive neimputabile executantului sau achizitorului, perioada de acordare a serviciilor de asistenta tehnica se prelungeste in mod corespunzator. NOTA:1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 18 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 11 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.
” Servicii proiectare tehnică şi asistenţă tehnică (Documentaţii tehnice, PT) proiect” in vederea asigurarii implementarii cu succes a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, ECHIPARE SPATII DIDACTICE UNIVERSITARE: PAVILION 3 - SPITALIZARE (C12), PAVILION 2-CHIRURGIE (C13), PAVILION 5-TRIAJ+HOL...
Show more

România-Iași: Servicii de proiectare specializată

2022/S 080-216316

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 071-189771)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI
Număr naţional de înregistrare: 4541840
Adresă: Strada: Mihail Sadoveanu , nr. 3
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700490
Țară: România
Persoană de contact: Andreea Mia MERTICARIU
E-mail: aproviz@uaiasi.ro
Telefon: +40 232407369
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.uaiasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii proiectare tehnică şi asistenţă tehnică (Documentaţii tehnice, PT) proiect REABILITARE, MODERNIZARE, ECHIPARE SPATII DIDACTICE UNIVERSITARE: PAVILION 3 - SPITALIZARE (C12), PAVILION 2-CHIRURGIE (C13), PAVILION 5-TRIAJ+HOL LEGATURA (C14), PAVILION 6-PROSECTURA (C6)”, cod SMIS 125128

Număr de referinţă: 4541840_2022PAAPD1348579
II.1.2)Cod CPV principal
79930000 Servicii de proiectare specializată
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

” Servicii proiectare tehnică şi asistenţă tehnică (Documentaţii tehnice, PT) proiect” in vederea asigurarii implementarii cu succes a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, ECHIPARE SPATII DIDACTICE UNIVERSITARE: PAVILION 3 - SPITALIZARE (C12), PAVILION 2-CHIRURGIE (C13), PAVILION 5-TRIAJ+HOL LEGATURA (C14), PAVILION 6-PROSECTURA (C6)”, cod SMIS 125128.

- Durata de executie a contractului: Maxim 3 (trei) luni de la data emiterii ordinului de incepere a contractului de servicii, pentru elaborare documentatii tehnico-economice de proiectare tehnica.

- Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, durata contractului incepe de la intrarea in vigoare a contractului de servicii si se termina la finalizarea tuturor activitatilor din cadrul proiectului, la expirarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv pana la data de 30.06.2023. In cazul in care durata de executie a lucrarilor se prelungeste din motive neimputabile executantului sau achizitorului, perioada de acordare a serviciilor de asistenta tehnica se prelungeste in mod corespunzator.

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari: până ” în a 18 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 11 zi inainte de data limită de depunere a ofertelor”.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/04/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 071-189771

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.1.4
Locul textului ce urmează să fie modificat: II 1 4) Descriere succinta
În loc de:

Durata contractului incepe de la intrarea in vigoare a contractului de servicii si se termina la finalizarea tuturor activitatilor din cadrul proiectului, la expirarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv pana la data de 30.06.2023.

A se citi:

Durata contractului: 48 luni

VII.2)Alte informații suplimentare:

.