DIS: Modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar Published by Tenders Electronic Daily

DIS: Modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar

Application deadline

07.07.2029, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Sewage treatment works
  45232421-9
Language

Swedish

Contracting authority / owner

VA SYD
Box 191
201 21 Malmö
Sweden
E-Mail: helena.veraeus@vasyd.se
Website: http://www.vasyd.se/

assignment

Upphandling av tvärfunktionella entreprenader som innehåller flera (minst två) olika tekniska delmoment för modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar.

Description of procurement /scope of services

Upphandling av tvärfunktionella entreprenader som innehåller flera (minst två) olika tekniska delmoment för modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar.

Others CPV Codes
 • Purification-plant repair and maintenance work
  45259200-9
 • Electrical wiring and fitting work
  45311000-0
 • Electrical engineering installation works
  45315100-9
 • Plumbing and sanitary works
  45330000-9
 • Heating, ventilation and air-conditioning installation work
  45331000-6
 • Mechanical installations
  45350000-5
 • Structural engineering consultancy services
  71312000-8
 • Engineering design services
  71320000-7
 • Purification-plant repair and maintenance work
  45259200-9
 • Electrical wiring and fitting work
  45311000-0
 • Electrical engineering installation works
  45315100-9
 • Plumbing and sanitary works
  45330000-9
 • Heating, ventilation and air-conditioning installation work
  45331000-6
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE224 Skåne län

Sverige-Malmö: Reningsverk

2019/S 130-320360

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
VA SYD
222000-2378
Box 191
Malmö
201 21
Sverige
Kontaktperson: Helena Veraeus
E-post: helena.veraeus@vasyd.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasyd.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftkgvfhsg&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftkgvfhsg&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS: Modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar

Referensnummer: 19/01181
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232421
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av tvärfunktionella entreprenader som innehåller flera (minst två) olika tekniska delmoment för modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45259200
45311000
45315100
45330000
45331000
45350000
71312000
71320000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av tvärfunktionella entreprenader som innehåller flera (minst två) olika tekniska delmoment för modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 09/07/2029
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/07/2029
Lokal tid: 00:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/07/2029
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/07/2019