Catering av sallader Göteborg Stad- Reserverad upphandling Published by Tenders Electronic Daily

Catering av sallader Göteborg Stad- Reserverad upphandling

Application deadline

23.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Prepared meals
    15894200-3
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Box 1111
40523 Göteborg
Sweden
E-Mail: erik.lundqvist@ink.goteborg.se
Website: http://www.goteborg.se/upphandling

assignment

Upphandlingen avser beställningar av sallader upp till 100 personer till verksamheter inom Göteborgs Stad. Upphandlingen är reserverad för sociala företag.

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen avser beställningar av sallader upp till 100 personer till verksamheter inom Göteborgs Stad. Upphandlingen är reserverad för sociala företag.

Others CPV Codes
  • Catering services
    55520000-1
  • Meal delivery service
    55521200-0
Project adress

Region (NUTS code): SE232 Västra Götalands län
Göteborg

Sverige-Göteborg: Färdiglagad mat

2022/S 082-220307

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 1111
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40523
Land: Sverige
Kontaktperson: Erik Lundqvist
E-post: erik.lundqvist@ink.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflsbnduvq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflsbnduvq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Catering av sallader Göteborg Stad- Reserverad upphandling

Referensnummer: 068/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15894200 Färdiglagad mat
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser beställningar av sallader upp till 100 personer till verksamheter inom Göteborgs Stad. Upphandlingen är reserverad för sociala företag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55520000 Catering
55521200 Måltidsleveranser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser beställningar av sallader upp till 100 personer till verksamheter inom Göteborgs Stad. Upphandlingen är reserverad för sociala företag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/04/2022