Underhåll och reservdelar för personbilar och lätta lastbilar Published by Tenders Electronic Daily

Underhåll och reservdelar för personbilar och lätta lastbilar

Application deadline

30.05.2022, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
    50100000-6
Language

Swedish

Contracting authority / owner

FÖRSVARSMAKTEN
Banergatan 62
11588 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 72-9631177
E-Mail: christer.eriksson@mil.se
Website: https://www.forsvarsmakten.se/

assignment

Försvarsmakten har behov av att kunna lägga ut underhållsarbeten avseende personbilar, lätta lastbilar (upp till 3,500 kg) och lätta släp på extern part när behovet inte täcks genom arbete i egen regi. Behovet är rikstäckande och omfattas även av verksamhetsorter där markverkstäder inte finns representerade men där behov kan finnas vid övningar eller hemvärnsaktiviteter. Försvarsmakten upphandlar ett centralt ramavtal med en leverantör som ska ansvara för att leverans av avtalade tjänster på aktuell ort och hos respektive verkstad fungerar, att avtalade priser och servicenivåer som det centrala avtalet föreskriver hålls. Det innebär även att fakturahantering och statistikuppföljning ska ske centralt oavsett om verkstaden är i avtalsleverantörens egen regi eller är utlagd på underleverantör.
Försvarsmakten har behov av att kunna lägga ut underhållsarbeten avseende personbilar, lätta lastbilar (upp till 3,500 kg) och lätta släp på extern part när behovet inte täcks genom arbete i egen regi. Behovet är rikstäckande och omfattas även av verksamhetsorter där markverkstäder inte...
Show more

Description of procurement /scope of services

Den uppskattade inköpsvolymen beräknas vara ca: 30.000.000 SEK per år.

Others CPV Codes
  • Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
    50100000-6
  • Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
    50110000-9
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE

Sverige-Stockholm: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning

2022/S 093-255494

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FÖRSVARSMAKTEN
Nationellt registreringsnummer: 202100-4615
Postadress: Banergatan 62
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 11588
Land: Sverige
Kontaktperson: Christer Eriksson
E-post: christer.eriksson@mil.se
Telefon: +46 72-9631177
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.forsvarsmakten.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73366
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73366
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll och reservdelar för personbilar och lätta lastbilar

Referensnummer: FM2022-4589
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50100000 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Försvarsmakten har behov av att kunna lägga ut underhållsarbeten avseende personbilar, lätta lastbilar (upp till 3,500 kg) och lätta släp på extern part när behovet inte täcks genom arbete i egen regi. Behovet är rikstäckande och omfattas även av verksamhetsorter där markverkstäder inte finns representerade men där behov kan finnas vid övningar eller hemvärnsaktiviteter. Försvarsmakten upphandlar ett centralt ramavtal med en leverantör som ska ansvara för att leverans av avtalade tjänster på aktuell ort och hos respektive verkstad fungerar, att avtalade priser och servicenivåer som det centrala avtalet föreskriver hålls. Det innebär även att fakturahantering och statistikuppföljning ska ske centralt oavsett om verkstaden är i avtalsleverantörens egen regi eller är utlagd på underleverantör.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50100000 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning
50110000 Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den uppskattade inköpsvolymen beräknas vara ca: 30.000.000 SEK per år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/05/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 31/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/05/2022