Ramavtal OVK-besiktning Published by Tenders Electronic Daily

Ramavtal OVK-besiktning

Application deadline

06.06.2022, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
13481 Gustavsberg
Sweden
Tel.: +46 8-57047188
E-Mail: jonas.maache@varmdo.se
Website: https://www.varmdo.se/

assignment

Upphandling avseende ramavtal inom kompetensområdet besiktning för obligatorisk ventilationskontroll, OVK-besiktning.

Description of procurement /scope of services

Upphandling avseende ramavtal inom kompetensområdet besiktning för obligatorisk ventilationskontroll, OVK-besiktning. 

Others CPV Codes
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE, SE1 ÖSTRA SVERIGE, SE11 Stockholm, SE110 Stockholms län

Sverige-Gustavsberg: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2022/S 091-251010

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Värmdö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0035
Postadress: Skogsbovägen 9-11
Ort: Gustavsberg
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 13481
Land: Sverige
E-post: jonas.maache@varmdo.se
Telefon: +46 8-57047188
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.varmdo.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/varmdo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72359
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/varmdo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=72359
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal OVK-besiktning

Referensnummer: 2022TEN/0162
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling avseende ramavtal inom kompetensområdet besiktning för obligatorisk ventilationskontroll, OVK-besiktning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avseende ramavtal inom kompetensområdet besiktning för obligatorisk ventilationskontroll, OVK-besiktning. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption löptid: 12 månader

Förlängningsoption löptid: 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/05/2022