Sjukvårdsmaterial Published by Tenders Electronic Daily

Sjukvårdsmaterial

Application deadline

31.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
    33000000-0
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Malmö universitet
Neptuniplan 7
20506 MALMÖ
Sweden
E-Mail: maria.plaschke@mau.se
Website: http://www.mah.se

assignment

Upphandlingen avser förbrukningsprodukter till utbildningar inom sjukvård och tandvård, samt i övrigt där behov finns av sjukvårdsmaterial. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarens behov av varor under avtalsperioden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor.Malmö universitet och Lunds universitet avser ingå separata avtal med en leverantör som erbjuder ett brett sortiment av sjukvårdsmaterial.
Upphandlingen avser förbrukningsprodukter till utbildningar inom sjukvård och tandvård, samt i övrigt där behov finns av sjukvårdsmaterial. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarens behov av varor under avtalsperioden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor.Malmö...
Show more

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen avser förbrukningsprodukter till utbildningar inom sjukvård och tandvård, samt i övrigt där behov finns av sjukvårdsmaterial. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarens behov av varor under avtalsperioden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor.Malmö universitet och Lunds universitet avser ingå separata avtal med en leverantör som erbjuder ett brett sortiment av sjukvårdsmaterial.
Upphandlingen avser förbrukningsprodukter till utbildningar inom sjukvård och tandvård, samt i övrigt där behov finns av sjukvårdsmaterial. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarens behov av varor under avtalsperioden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor.Malmö...
Show more

Others CPV Codes
  • Medical equipments
    33100000-1
  • Medical consumables
    33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): SE224 Skåne län
Malmö

Sverige-Malmö: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2022/S 087-235465

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Malmö universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-4920
Postadress: Neptuniplan 7
Ort: MALMÖ
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 20506
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Plaschke
E-post: maria.plaschke@mau.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.mah.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqpuhlckt&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqpuhlckt&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sjukvårdsmaterial

Referensnummer: UPP 2022/46
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser förbrukningsprodukter till utbildningar inom sjukvård och tandvård, samt i övrigt där behov finns av sjukvårdsmaterial. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarens behov av varor under avtalsperioden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Malmö universitet och Lunds universitet avser ingå separata avtal med en leverantör som erbjuder ett brett sortiment av sjukvårdsmaterial.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33100000 Medicinsk utrustning
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Malmö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser förbrukningsprodukter till utbildningar inom sjukvård och tandvård, samt i övrigt där behov finns av sjukvårdsmaterial. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarens behov av varor under avtalsperioden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Malmö universitet och Lunds universitet avser ingå separata avtal med en leverantör som erbjuder ett brett sortiment av sjukvårdsmaterial.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2022
Slut: 01/08/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2022