Hygien och städprodukter Published by Tenders Electronic Daily

Hygien och städprodukter

There are changes or additional information to this announcement. Hygien och städprodukter (26.04.2022 20:11)

Application deadline

18.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Personal care products
  33700000-7
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
70182 ÖREBRO
Sweden
E-Mail: boris.kovacic@oru.se
Website: http://www.oru.se

assignment

Ramavtal avseende hygien och städprodukter.UpphandlingsobjektUppdraget omfattar ramavtal avseende hygien och städprodukter till Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan.Mer detaljer kring föremålet för upphandling framgår av dokumenten Anbudsprövning och utvärdering samt i Upphandlingskontrakt.Typ av avtal och avtalstidRamavtal sluts genom ett skriftligt ramavtal som undertecknas av parterna för senare avrop (kontraktstilldelning).Avtalsstart 2022-06-13 eller från ömsesidig signering. Ramavtalet löper t.o.m. 2024-05-31. Därefter förlängs ramavtalet automatiskt med 12 månader i taget om inte Universitetet meddelar något annat senast tre (3) månader innan innevarande avtalsperiod löpt ut.Universitetet har möjlighet att förlänga ramavtalet sammanlagt upp till totalt 24 månader med oförändrade villkor. Maximal avtalstid är t.o.m 2026-05-31.
Ramavtal avseende hygien och städprodukter.UpphandlingsobjektUppdraget omfattar ramavtal avseende hygien och städprodukter till Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan.Mer detaljer kring föremålet för upphandling framgår av dokumenten Anbudsprövning och utvärdering samt i Upphandlingskontrakt.Typ...
Show more

Description of procurement /scope of services

Ramavtal avseende hygien och städprodukter.UpphandlingsobjektUppdraget omfattar ramavtal avseende hygien och städprodukter till Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan.Mer detaljer kring föremålet för upphandling framgår av dokumenten Anbudsprövning och utvärdering samt i Upphandlingskontrakt.Typ av avtal och avtalstidRamavtal sluts genom ett skriftligt ramavtal som undertecknas av parterna för senare avrop (kontraktstilldelning).Avtalsstart 2022-06-13 eller från ömsesidig signering. Ramavtalet löper t.o.m. 2024-05-31. Därefter förlängs ramavtalet automatiskt med 12 månader i taget om inte Universitetet meddelar något annat senast tre (3) månader innan innevarande avtalsperiod löpt ut.Universitetet har möjlighet att förlänga ramavtalet sammanlagt upp till totalt 24 månader med oförändrade villkor. Maximal avtalstid är t.o.m 2026-05-31.
Ramavtal avseende hygien och städprodukter.UpphandlingsobjektUppdraget omfattar ramavtal avseende hygien och städprodukter till Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan.Mer detaljer kring föremålet för upphandling framgår av dokumenten Anbudsprövning och utvärdering samt i Upphandlingskontrakt.Typ...
Show more

Others CPV Codes
 • Disposable gloves
  18424300-0
 • Polythene waste and refuse sacks and bags
  19640000-4
 • Antiseptics and disinfectants
  33631600-8
 • Skin-care products
  33711500-2
 • Soap
  33711900-6
 • Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
  33760000-5
 • Brooms and brushes and other articles of various types
  39224000-8
 • Cleaning and polishing products
  39800000-0
 • Cleaning products
  39830000-9
 • Washing preparations
  39831000-6
 • Detergents
  39831200-8
 • Disposable gloves
  18424300-0
 • Polythene waste and refuse sacks and bags
  19640000-4
 • Antiseptics and disinfectants
  33631600-8
 • Skin-care products
  33711500-2
 • Soap
  33711900-6
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE124 Örebro län

Sverige-Örebro: Hygienartiklar

2022/S 076-207157

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2924
Postadress: Fakultetsgatan 1
Ort: ÖREBRO
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 70182
Land: Sverige
Kontaktperson: Boris Kovacic
E-post: boris.kovacic@oru.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oru.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjxfnjhdq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjxfnjhdq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hygien och städprodukter

Referensnummer: ORU 2.3.2-02473/2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33700000 Hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal avseende hygien och städprodukter.

Upphandlingsobjekt

Uppdraget omfattar ramavtal avseende hygien och städprodukter till Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan.

Mer detaljer kring föremålet för upphandling framgår av dokumenten Anbudsprövning och utvärdering samt i Upphandlingskontrakt.

Typ av avtal och avtalstid

Ramavtal sluts genom ett skriftligt ramavtal som undertecknas av parterna för senare avrop (kontraktstilldelning).

Avtalsstart 2022-06-13 eller från ömsesidig signering. Ramavtalet löper t.o.m. 2024-05-31.

Därefter förlängs ramavtalet automatiskt med 12 månader i taget om inte Universitetet meddelar något annat senast tre (3) månader innan innevarande avtalsperiod löpt ut.

Universitetet har möjlighet att förlänga ramavtalet sammanlagt upp till totalt 24 månader med oförändrade villkor. Maximal avtalstid är t.o.m 2026-05-31.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18424300 Engångshandskar
19640000 Sopsäckar och soppåsar av polyeten
33631600 Antiseptika och desinfektionsmedel
33711500 Hudvårdsprodukter
33711900 Tvål
33760000 Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
39224000 Kvastar och borstar och diverse andra artiklar
39800000 Rengörings- och polermedel
39830000 Rengöringsmedel
39831000 Tvättmedel
39831200 Tvätt, disk och rengöringsmedel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal avseende hygien och städprodukter.

Upphandlingsobjekt

Uppdraget omfattar ramavtal avseende hygien och städprodukter till Campus Almby, Campus USÖ och Campus Grythyttan.

Mer detaljer kring föremålet för upphandling framgår av dokumenten Anbudsprövning och utvärdering samt i Upphandlingskontrakt.

Typ av avtal och avtalstid

Ramavtal sluts genom ett skriftligt ramavtal som undertecknas av parterna för senare avrop (kontraktstilldelning).

Avtalsstart 2022-06-13 eller från ömsesidig signering. Ramavtalet löper t.o.m. 2024-05-31.

Därefter förlängs ramavtalet automatiskt med 12 månader i taget om inte Universitetet meddelar något annat senast tre (3) månader innan innevarande avtalsperiod löpt ut.

Universitetet har möjlighet att förlänga ramavtalet sammanlagt upp till totalt 24 månader med oförändrade villkor. Maximal avtalstid är t.o.m 2026-05-31.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 13/06/2022
Slut: 31/05/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/04/2022