Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Gagnef Published by Tenders Electronic Daily

Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Gagnef

Application deadline

08.06.2022, 00:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Street-lighting maintenance services
  50232100-1
Language

Swedish

Contracting authority / owner

LUDVIKA KOMMUN
Upphandlingscenter
771 82 Ludvika
Sweden
Tel.: +46 240-86632
E-Mail: karolina.gisto@ludvika.se
Website: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

assignment

Ramavtaler avser underhåll av gatu-och vägbelysning inom Gangef kommun. Avtalet omfattar planerade åtgärder och akuta insatser. De planerade arbetena består av lampbyten, elsäkring, korrigering av stolpar och inspektioner/rondering.Entreprenaden är indelad i fyra underhållsområden. Området ska inspekteras/ronderas under ett visst antal tillfällen enligt Beställarens önskemål.
Ramavtaler avser underhåll av gatu-och vägbelysning inom Gangef kommun. Avtalet omfattar planerade åtgärder och akuta insatser. De planerade arbetena består av lampbyten, elsäkring, korrigering av stolpar och inspektioner/rondering.Entreprenaden är indelad i fyra underhållsområden. Området...
Show more

Description of procurement /scope of services

Ramavtaler avser underhåll av gatu-och vägbelysning inom Gangef kommun. Avtalet omfattar planerade åtgärder och akuta insatser. De planerade arbetena består av lampbyten, elsäkring, korrigering av stolpar och inspektioner/rondering.Entreprenaden är indelad i fyra underhållsområden. Området ska inspekteras/ronderas under ett visst antal tillfällen enligt Beställarens önskemål.
Ramavtaler avser underhåll av gatu-och vägbelysning inom Gangef kommun. Avtalet omfattar planerade åtgärder och akuta insatser. De planerade arbetena består av lampbyten, elsäkring, korrigering av stolpar och inspektioner/rondering.Entreprenaden är indelad i fyra underhållsområden. Området...
Show more

Others CPV Codes
 • Street-lighting equipment
  34928500-3
 • Building installation work
  45300000-0
 • Installation of road lighting equipment
  45316110-9
 • Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
  50232000-0
 • Street-lighting maintenance services
  50232100-1
 • Street-lighting equipment
  34928500-3
 • Building installation work
  45300000-0
 • Installation of road lighting equipment
  45316110-9
 • Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
  50232000-0
 • Street-lighting maintenance services
  50232100-1
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE, SE312 Dalarnas län

Sverige-Ludvika: Underhåll av gatubelysning

2022/S 091-250812

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LUDVIKA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: Upphandlingscenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
E-post: karolina.gisto@ludvika.se
Telefon: +46 240-86632
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/
Upphandlarprofil: http://www.upphandlingscenterfbr.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58854
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58854
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Gagnef

Referensnummer: GNU 2021/54
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50232100 Underhåll av gatubelysning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtaler avser underhåll av gatu-och vägbelysning inom Gangef kommun. Avtalet omfattar planerade åtgärder och akuta insatser. De planerade arbetena består av lampbyten, elsäkring, korrigering av stolpar och inspektioner/rondering.

Entreprenaden är indelad i fyra underhållsområden. Området ska inspekteras/ronderas under ett visst antal tillfällen enligt Beställarens önskemål.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50232100 Underhåll av gatubelysning
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
34928500 Gatubelysning
45316110 Installation av vägbelysning
50232000 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtaler avser underhåll av gatu-och vägbelysning inom Gangef kommun. Avtalet omfattar planerade åtgärder och akuta insatser. De planerade arbetena består av lampbyten, elsäkring, korrigering av stolpar och inspektioner/rondering.

Entreprenaden är indelad i fyra underhållsområden. Området ska inspekteras/ronderas under ett visst antal tillfällen enligt Beställarens önskemål.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/05/2022