Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län Published by Tenders Electronic Daily

Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län

There are changes or additional information to this announcement. Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län (21.07.2021 17:09)

Application deadline

09.03.2030, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Business and management consultancy services
  79410000-1
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Länsstyrelsen i Stockholms Län
Box 22067
104 22 Stockholm
Sweden
E-Mail: sabina.svalenborg@lansstyrelsen.se
Website: http://www.lansstyrelsen.se

assignment

Rådgivningar i projektet greppa näringen för 6 st län.Stockholm, Södermanland, Västmanland, Dalarna,Gävleborg och Örebro. i form av ett dynamiskt inköpssystem.

Description of procurement /scope of services

Rådgivningar i projektet greppa näringen för 6 st län.Stockholm, Södermanland, Västmanland, Dalarna,Gävleborg och Örebro. i form av ett dynamiskt inköpssystem.

Others CPV Codes
 • General management consultancy services
  79411000-8
 • Business development consultancy services
  79411100-9
 • Environmental issues consultancy services
  90713000-8
Project adress

Region (NUTS code): SE110 Stockholms län

Sverige-Stockholm: Företags- och organisationsrådgivning

2020/S 056-132962

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Länsstyrelsen i Stockholms Län
Nationellt registreringsnummer: 202100-2247
Postadress: Box 22067
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Sabina Svalenborg
E-post: sabina.svalenborg@lansstyrelsen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkbdaaxxh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkbdaaxxh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Greppa Näringen för Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg;dalarna och Örebro län

Referensnummer: 114-6118-2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Rådgivningar i projektet greppa näringen för 6 st län.

Stockholm, Södermanland, Västmanland, Dalarna,Gävleborg och Örebro. i form av ett dynamiskt inköpssystem.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79411000
79411100
90713000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rådgivningar i projektet greppa näringen för 6 st län.

Stockholm, Södermanland, Västmanland, Dalarna,Gävleborg och Örebro. i form av ett dynamiskt inköpssystem.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 09/03/2030
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/03/2030
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/03/2030
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/03/2020