Måltidsentreprenad Gymnasieområde Lindholmen Published by Tenders Electronic Daily

Måltidsentreprenad Gymnasieområde Lindholmen

Application deadline

01.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Meal-serving services
  55320000-9
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Göteborgs Stad, utbildningsförvaltningen
Skånegatan 20
412 51 Göteborg
Sweden
E-Mail: anette.kallgren@educ.goteborg.se
Website: http://www.goteborg.se

assignment

Utbildningsförvaltningen genomför en ramavtalsupphandling. Utbildningsförvaltningen inbjuder anbudsgivare, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.Upphandlingen av måltidsentreprenad till Gymnasieområde Lindholmen.Uppdraget omfattar kost- och måltidsförsörjning samt tillredning - och serveringslokal/er till Gymnasieområde Lindholmen, som består utav Bräckegymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens gymnasium och Polhemsgymnasiet.
Utbildningsförvaltningen genomför en ramavtalsupphandling. Utbildningsförvaltningen inbjuder anbudsgivare, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.Upphandlingen av måltidsentreprenad till Gymnasieområde Lindholmen.Uppdraget omfattar kost- och måltidsförsörjning samt tillredning...
Show more

Description of procurement /scope of services

InledningUtbildningsförvaltningen genomför en ramavtalsupphandling. Utbildningsförvaltningen inbjuder anbudsgivare, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.Objekt och omfattningUpphandlingen av måltidsentreprenad till Gymnasieområde LindholmenUppdraget omfattar kost- och måltidsförsörjning samt tillredning - och serveringslokal/er till Gymnasieområde Lindholmen, som består utav Bräckegymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens gymnasium och Polhemsgymnasiet. Måltider levereras alla skoldagar då eleverna befinner sig i skolan enligt schema (ca 176 skoldagar per läsår).Elevgruppen som är i behov av skolmåltid är idag 1150 elever men beräknas öka med ca 600 elever till läsåret 2025-2026Ht23 Utökning av 200 elever = 1350 eleverHt24 Utökning av ytterligare 200 elever = 1550 eleverHt 25 Utökning av ytterligare 200 elever = 1750 eleverMatsalen ska ligga inom rimligt gångavstånd från befintlig Skolmatsal, Tankegången 1B, 417 56 Göteborg, dock maximalt på 5 minuters gångväg enkel väg (se punkt 1.4.2.2). Eleverna ska i promenadtakt kunna ta sig till matsalen, avnjuta en skolmåltid utan stress och därefter ta sig tillbaka till sin sin skola under lunchrasten.Upphandlande myndighetUtbildningsförvaltningen, Göteborgs StadAvropsberättigade parterGymnasieområde Lindholmen, Göteborg.Grund för tilldelning av ramavtalDet anbud kommer att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån:Pris per portionVid lika anbud kommer den upphandlande myndigheten att tillämpa lottning för att anta vinnande leverantör.
InledningUtbildningsförvaltningen genomför en ramavtalsupphandling. Utbildningsförvaltningen inbjuder anbudsgivare, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.Objekt och omfattningUpphandlingen av måltidsentreprenad till Gymnasieområde LindholmenUppdraget omfattar kost- och måltidsförsörjning...
Show more

Others CPV Codes
 • Restaurant and food-serving services
  55300000-3
 • Meal-cooking services
  55322000-3
 • Canteen services
  55510000-8
Project adress

Region (NUTS code): SE232 Västra Götalands län
Göteborg

Sverige-Göteborg: Måltidsservering

2022/S 089-242407

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad, utbildningsförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Skånegatan 20
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 412 51
Land: Sverige
Kontaktperson: Anette Källgren
E-post: anette.kallgren@educ.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxgrwvvpr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxgrwvvpr&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Måltidsentreprenad Gymnasieområde Lindholmen

Referensnummer: 0714/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55320000 Måltidsservering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Utbildningsförvaltningen genomför en ramavtalsupphandling. Utbildningsförvaltningen inbjuder anbudsgivare, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Upphandlingen av måltidsentreprenad till Gymnasieområde Lindholmen.

Uppdraget omfattar kost- och måltidsförsörjning samt tillredning - och serveringslokal/er till Gymnasieområde Lindholmen, som består utav Bräckegymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens gymnasium och Polhemsgymnasiet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
55322000 Tillagning av måltider
55510000 Matsalstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Utbildningsförvaltningen genomför en ramavtalsupphandling. Utbildningsförvaltningen inbjuder anbudsgivare, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Objekt och omfattning

Upphandlingen av måltidsentreprenad till Gymnasieområde Lindholmen

Uppdraget omfattar kost- och måltidsförsörjning samt tillredning - och serveringslokal/er till Gymnasieområde Lindholmen, som består utav Bräckegymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens gymnasium och Polhemsgymnasiet. Måltider levereras alla skoldagar då eleverna befinner sig i skolan enligt schema (ca 176 skoldagar per läsår).

Elevgruppen som är i behov av skolmåltid är idag 1150 elever men beräknas öka med ca 600 elever till läsåret 2025-2026

Ht23 Utökning av 200 elever = 1350 eleverHt24 Utökning av ytterligare 200 elever = 1550 eleverHt 25 Utökning av ytterligare 200 elever = 1750 elever

Matsalen ska ligga inom rimligt gångavstånd från befintlig Skolmatsal, Tankegången 1B, 417 56 Göteborg, dock maximalt på 5 minuters gångväg enkel väg (se punkt 1.4.2.2). Eleverna ska i promenadtakt kunna ta sig till matsalen, avnjuta en skolmåltid utan stress och därefter ta sig tillbaka till sin sin skola under lunchrasten.

Upphandlande myndighet

Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad

Avropsberättigade parter

Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg.

Grund för tilldelning av ramavtal

Det anbud kommer att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån:

Pris per portion

Vid lika anbud kommer den upphandlande myndigheten att tillämpa lottning för att anta vinnande leverantör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/05/2022