Livsmedel - Fläskkött och Chark Published by Tenders Electronic Daily

Livsmedel - Fläskkött och Chark

Application deadline

30.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Meat
  15110000-2
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Eksjö kommun
Södra Kyrkogatan 4
57580 Eksjö
Sweden
E-Mail: jessica.kallgren-gustafsson@eksjo.se
Website: http://www.eksjo.se

assignment

Upphandlingen avser ramavtal gällande Livsmedel - Fläskkött samt Chark för successiva avrop under avtalstiden enligt upphandlingsdokumentet.TakvolymAvtalets takvolym inklusive förlängningar är:Fläskkött: 12000 kgChark: 3000 kg

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen avser ramavtal gällande Livsmedel - Fläskkött samt Chark för successiva avrop under avtalstiden enligt upphandlingsdokumentet.TakvolymAvtalets takvolym inklusive förlängningar är:Fläskkött: 12000 kgChark: 3000 kg

Others CPV Codes
 • Pork
  15113000-3
 • Pork products
  15131400-9
 • Delicatessen
  15894700-8
Project adress

Region (NUTS code): SE211 Jönköpings län
Eksjö

Sverige-Eksjö: Kött

2022/S 082-220534

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eksjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0589
Postadress: Södra Kyrkogatan 4
Ort: Eksjö
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 57580
Land: Sverige
Kontaktperson: Jessica Källgren-Gustafsson
E-post: jessica.kallgren-gustafsson@eksjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eksjo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aficcnibzq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aficcnibzq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Livsmedel - Fläskkött och Chark

Referensnummer: 22/5
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15110000 Kött
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal gällande Livsmedel - Fläskkött samt Chark för successiva avrop under avtalstiden enligt upphandlingsdokumentet.

Takvolym

Avtalets takvolym inklusive förlängningar är:

Fläskkött: 12000 kgChark: 3000 kg

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15113000 Fläskkött
15131400 Varor av fläskkött
15894700 Charkuterivaror
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eksjö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal gällande Livsmedel - Fläskkött samt Chark för successiva avrop under avtalstiden enligt upphandlingsdokumentet.

Takvolym

Avtalets takvolym inklusive förlängningar är:

Fläskkött: 12000 kgChark: 3000 kg

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2023
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 31/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/04/2022