Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części Published by Tenders Electronic Daily

Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części

There are changes or additional information to this announcement. Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części (18.05.2022 20:21), Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części (04.05.2022 20:24)

Application deadline

16.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Cleaning services
  90910000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
01-673 Warszawa
Poland
Tel.: +48 225694268
E-Mail: katarzyna.jaczynska@imgw.pl
Website: https://imgw.eb2b.com.pl/

assignment

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części”.2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę sprzątania obiektów IMGW – PIB wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym, odpowiednio dla danej części zamówienia, załącznik od nr 1A do nr 1M do SWZ. 3.W przypadku obiektów wskazanych w Załączniku nr 1A, Załączniku nr 1C, Załączniku nr 1F, Załączniku nr 1G, Załączniku nr 1I, Załączniku nr 1J, Załączniku nr 1K, Załączniku nr 1L i Załączniku nr 1M, do SWZ, przedmiot zamówienia obejmuje również usługę realizowaną w ramach „prawa opcji”. Wykorzystanie uprawnień z zakresu „prawa opcji” będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania zamówienia określonego w ramach prawa opcji.
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części”.2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę sprzątania obiektów IMGW – PIB wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym,...
Show more

Lots 1

Job / name

Usługa porządkowa - Gdynia

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest:a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;c) usługa kompleksowego odśnieżania drogi wewnętrznej przy ul. Sędzickiego 13 w Gdyni (pomiędzy budynkami nr 13 i nr 19).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;c) usługa kompleksowego odśnieżania drogi wewnętrznej przy ul. Sędzickiego 13...
Show more

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Cleaning services
  90910000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Cleaning services
  90910000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL633 Trójmiejski
Budynki oraz teren IMGW - PIB przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni i droga wewnętrzna przy ul. Sędzickiego 13 w Gdyni.

Lots 2

Job / name

Usługa porządkowa - Chojnice

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w budynku Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w budynku Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1.Szczegółowy opis...
Show more

Others CPV Codes
 • Window-cleaning services
  90911300-9
Project adress

Budynek Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1.

Lots 3

Job / name

Usługa porządkowa - Milejewo

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz pranie wykładzin (w ramach prawa opcji) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w budynku Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz pranie wykładzin (w ramach prawa opcji) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w budynku Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11.Szczegółowy...
Show more

Others CPV Codes
 • Window-cleaning services
  90911300-9
Project adress

Region (NUTS code): PL621 Elbląski
Budynek Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11.

Lots 4

Job / name

Usługa porządkowa - Gdańsk

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Lotniskowej Stacji Meteorologicznej w Gdańsku, ul. Szybowcowa 31 B.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

Others CPV Codes
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
Project adress

Region (NUTS code): PL634 Gdański
Budynek Lotniskowej Stacji Meteorologicznej w Gdańsku, ul. Szybowcowa 31 B.

Lots 5

Job / name

Usługa porządkowa - Słupsk

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku IMGW – PIB w Słupsku, ul. Młyńska 1A.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zamówienia.

Others CPV Codes
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
Project adress

Budynek IMGW – PIB w Słupsku, ul. Młyńska 1A.

Lots 6

Job / name

Usługa porządkowa - Kraków

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz usługi sprzątania ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i pielęgnacja terenów zielonych w obiektach IMGW - PIB przy ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1F do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz usługi sprzątania ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i pielęgnacja terenów zielonych w obiektach IMGW - PIB przy ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku...
Show more

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
Obiekty IMGW - PIB przy ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.

Lots 7

Job / name

Usługa porządkowa - Katowice

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest:a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Bratków 10 w Katowicach;b) usługa kompleksowego utrzymania w czystości i porządku terenu posesji i chodnika przed posesją przy ul. Bratków 10 w Katowicach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1G do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest:a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Bratków 10 w Katowicach;b) usługa kompleksowego utrzymania w czystości i porządku terenu posesji i chodnika przed posesją przy ul. Bratków 10 w Katowicach.Szczegółowy opis przedmiotu...
Show more

Others CPV Codes
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL22A Katowicki
Budynki i teren IMGW - PIB przy ul. Bratków 10 w Katowicach.

Lots 8

Job / name

Usługa porządkowa - Kasprowy Wierch

Description of procurement /scope of services

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości obiektu IMGW - PIB, tj. Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1H do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości obiektu IMGW - PIB, tj. Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1H do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla...
Show more

Others CPV Codes
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
Project adress

Region (NUTS code): PL21 Małopolskie
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu.

Lots 9

Job / name

Usługa porządkowa - Białystok

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest:a) usługa kompleksowego, sprzątania pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych zewnętrznych obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku;b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1I do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:a) usługa kompleksowego, sprzątania pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych zewnętrznych obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku;b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku.Szczegółowy...
Show more

Others CPV Codes
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Building-cleaning services
  90911200-8
 • Window-cleaning services
  90911300-9
 • Office cleaning services
  90919200-4
Show more
Project adress

Obiekt IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku

Lots 10

Job / name

Usługa porządkowa - Poznań

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiekcie biurowym IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176, w zakresie: a) dwustronnego mycia okien,b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, d) mycia zegara zewnętrznego na budynku,e) dwustronnego mycia szklanego daszku nad schodami wejścia głównego,f) dwustronnego mycia okna wysokościowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1J do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 10 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiekcie biurowym IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176, w zakresie: a) dwustronnego mycia okien,b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, d) mycia zegara zewnętrznego na budynku,e) dwustronnego...
Show more

Others CPV Codes
 • Window-cleaning services
  90911300-9
Project adress

Region (NUTS code): PL415 Miasto Poznań
Obiekt IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176.

Lots 11

Job / name

Usługa mycia okien - Warszawa i Legionowo

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiektach biurowych IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61, oraz Legionowie, ul. Zegrzyńska 38 w zakresie:a) dwustronnego mycia okien,b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1K do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 11 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiektach biurowych IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61, oraz Legionowie, ul. Zegrzyńska 38 w zakresie:a) dwustronnego mycia okien,b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.Szczegółowy...
Show more

Others CPV Codes
 • Window-cleaning services
  90911300-9
Project adress

Obiekt IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61 oraz w Legionowie, ul. Zegrzyńska 38.

Lots 12

Job / name

Usługa porządkowa - Warszawa

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1L do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 12 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku...
Show more

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
Project adress

IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Lots 13

Job / name

Usługa porządkowa - Legionowo

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1M do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 13 zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się...
Show more

Others CPV Codes
 • Planting and maintenance services of green areas
  77310000-6
 • Street-cleaning and sweeping services
  90610000-6
 • Snow-clearing services
  90620000-9
Project adress

IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38.

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2022/S 075-202535

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jaczyńska
E-mail: katarzyna.jaczynska@imgw.pl
Tel.: +48 225694268
Adresy internetowe:
Główny adres: https://imgw.eb2b.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://imgw.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://imgw.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części

Numer referencyjny: WZP-262-6/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części”.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę sprzątania obiektów IMGW – PIB wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym, odpowiednio dla danej części zamówienia, załącznik od nr 1A do nr 1M do SWZ.

3.W przypadku obiektów wskazanych w Załączniku nr 1A, Załączniku nr 1C, Załączniku nr 1F, Załączniku nr 1G, Załączniku nr 1I, Załączniku nr 1J, Załączniku nr 1K, Załączniku nr 1L i Załączniku nr 1M, do SWZ, przedmiot zamówienia obejmuje również usługę realizowaną w ramach „prawa opcji”. Wykorzystanie uprawnień z zakresu „prawa opcji” będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania zamówienia określonego w ramach prawa opcji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Gdynia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki oraz teren IMGW - PIB przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni i droga wewnętrzna przy ul. Sędzickiego 13 w Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;

b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;

c) usługa kompleksowego odśnieżania drogi wewnętrznej przy ul. Sędzickiego 13 w Gdyni (pomiędzy budynkami nr 13 i nr 19).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

1) pranie wykładziny, maksymalna ilość 500 m2;

2) pranie foteli i krzeseł, ilość do 60 szt.

3) 30 - krotne odśnieżanie drogi przy ulicy Sędzickiego 13 (pomiędzy budynkami nr 13 i nr 19) o powierzchni 917m2 - usługa odśnieżanie obejmuje odśnieżanie i zapobieganie śliskości drogi.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2022 r.;

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Chojnice

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w budynku Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Milejewo

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz pranie wykładzin (w ramach prawa opcji) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w budynku Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji: pranie wykładziny, maksymalna ilość: 76,00 m2.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Gdańsk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90919200 Usługi sprzątania biur
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Lotniskowej Stacji Meteorologicznej w Gdańsku, ul. Szybowcowa 31 B.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Lotniskowej Stacji Meteorologicznej w Gdańsku, ul. Szybowcowa 31 B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Słupsk

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90919200 Usługi sprzątania biur
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek IMGW – PIB w Słupsku, ul. Młyńska 1A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku IMGW – PIB w Słupsku, ul. Młyńska 1A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Kraków

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty IMGW - PIB przy ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz usługi sprzątania ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i pielęgnacja terenów zielonych w obiektach IMGW - PIB przy ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1F do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących

usług w ramach prawa opcji:

1) pranie wykładziny, maksymalna ilość 3000 m2/36 miesięcy;

2) pranie foteli i krzeseł, ilość do 90 szt./36 miesięcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2022 r.;

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Katowice

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki i teren IMGW - PIB przy ul. Bratków 10 w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Bratków 10 w Katowicach;

b) usługa kompleksowego utrzymania w czystości i porządku terenu posesji i chodnika przed posesją przy ul. Bratków 10 w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1G do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 zamówienia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

1) Dodatkowe mycie okien- 190 m2

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 6 sierpnia 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Kasprowy Wierch

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90919200 Usługi sprzątania biur
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości obiektu IMGW - PIB, tj. Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1H do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Białystok

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekt IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa kompleksowego, sprzątania pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych zewnętrznych obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku;

b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1I do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

1) pranie wykładziny, maksymalna ilość 850 m2/rok - 2550 m2/36 miesięcy;

2) pranie foteli i krzeseł, maksymalna ilość 60 szt./rok – 180 szt. /36 miesięcy;

3) odśnieżanie dróg wewnętrznych i parkingów. Odśnieżanie przy użyciu pługów śnieżnych maksymalna ilość 20 roboczogodzin/rok - 60 roboczogodzin/36 miesięcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 14 sierpnia 2022 r.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Poznań

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekt IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiekcie biurowym IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176, w zakresie:

a) dwustronnego mycia okien,

b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) mycia zegara zewnętrznego na budynku,

e) dwustronnego mycia szklanego daszku nad schodami wejścia głównego,

f) dwustronnego mycia okna wysokościowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1J do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 10 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy 1- krotnie realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

▪ dwustronnego mycia okien w budynku IMGW-PIB w Poznaniu, powierzchnia ogółem –650,00 m2.

▪ dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

▪ mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

▪ mycia zegara zewnętrznego na budynku,

▪ dwustronnego mycia szklanego daszku nad schodami wejścia głównego,

▪ dwustronnego mycia okna wysokościowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa mycia okien - Warszawa i Legionowo

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekt IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61 oraz w Legionowie, ul. Zegrzyńska 38.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiektach biurowych IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61, oraz Legionowie, ul. Zegrzyńska 38 w zakresie:

a) dwustronnego mycia okien,

b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1K do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 11 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy 1-krotnie realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

• dwustronnego mycia okien, powierzchnia ogółem:

- w Warszawie 3.416 m2

Budynek A (główny) - siedmiokondygnacyjny,

Budynek B - trzykondygnacyjny,

Portiernia budynek jednokondygnacyjny.

- w Legionowie 355 m2

Budynek Główny - czterokondygnacyjny,

• dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

• mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podp. umowy, dost. kopię opłaconej polisy na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Warszawa

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90620000 Usługi odśnieżania
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1L do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 12 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji (wycinka drzew nie wymagająca uprawnień alpinistycznych):

Wycinka drzew do 100 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 2 szt.;

Wycinka drzew 100 – 150 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 2 szt.;

Wycinka drzew 150 – 200 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt.;

Wycinka drzew 200 – 250 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt..

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 24 sierpnia 2022 r.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 350.000,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa porządkowa - Legionowo

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90620000 Usługi odśnieżania
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1M do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 13 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji (wycinka drzew nie wymagająca uprawnień alpinistycznych):

Wycinka drzew do 100 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt.;

Wycinka drzew 100 – 150 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt.;

Wycinka drzew 150 – 200 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt..

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – tj. Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:

a) dla Części nr 1 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 737 m² oraz jedno zamówienie trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, którego zakres obejmował świadczenie usługi odśnieżania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 2 875 m²;

b) dla Części nr 2 zamówienia - Zamawiający nie określa warunku w tej części zamówienia;

c) dla Części nr 3 zamówienia - Zamawiający nie określa warunku w tej części zamówienia;

d) dla Części nr 4 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 210 m²;

e) dla Części nr 5 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 390 m²;

f) dla Części nr 6 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3 460 m² oraz jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m², obejmującej odśnieżanie i pielęgnację terenów zielonych;

g) dla Części nr 7 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 633 m² oraz jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, którego zakres obejmował świadczenie usługi odśnieżania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 455 m²;

h) dla Części nr 8 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 243 m²;

i) dla Części nr 9 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 143 m² oraz jedno zamówienie, którego zakres obejmował świadczenie usługi odśnieżania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 440 m²;

j) dla Części nr 10 zamówienia - jedno zamówienie, polegające na świadczeniu usługi mycia okien o powierzchni nie mniejszej niż 650 m²;

k) dla Części nr 11 zamówienia - jedno zamówienie, polegające na świadczeniu usługi mycia okien o powierzchni nie mniejszej niż 3 771 m².

l) dla Części nr 12 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 19 000 m², obejmującej odśnieżanie i pielęgnację terenów zielonych;

m) dla Części nr 13 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 8 000 m², obejmującej odśnieżanie i pielęgnację terenów zielonych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 9A, 9B i 9C do SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia.

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.

3.Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 14, 15 i 16 Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 9A, 9B i 9C do SWZ.

5.Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.

6.Zmiany post. zawartej umowy nie mogą naruszyć art. 454 i 455 ustawy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Złożone oferty zostaną równocześnie odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej wskazanym powyżej, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale XV SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności stanowiące podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – jego formularz stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:

- Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo

- Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - Wykazu usług – formularz wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Szczegółowe informacje w zakresie podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział IX SWZ.

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia zawiera rozdział XIX SWZ.

Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A -1M do SWZ – odpowiednio dla danej części zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że w tym ostatnim przypadku wymaga ono opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Do odwołania należy dołączyć:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.

12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

13. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera dział IX ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590 ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2022