Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS Published by Tenders Electronic Daily

Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS

There are changes or additional information to this announcement. Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS (17.12.2021 20:33)

Application deadline

31.12.2029, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Kuntien Tiera Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki
Finland
E-Mail: hankinnat@tiera.fi
Website: http://www.tiera.fi

assignment

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on konsultti- ja asiantuntijatyö Kuntien Tiera Oy:n (myöhemmin Tiera) ja sen omistajien kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä palvelujen ja niiden jatkuvuuden varmistamiseen.Tällä kilpailutuksella haemme osaamisen täydentämiseksi ja palvelujemme kehittämisen sekä ylläpidon tueksi toimittajaverkostoa, joka yhtäältä laajentaa Tieralla jo olevaa asiantuntijuutta ja toisaalta tuo joustavuutta Tieran toimituskykyyn palvelujen vaihtelevissa kysyntätilanteissa. Kysynnän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan merkittävästi, kun erilaiset rakenteelliset ja teknologiset uudistukset etenevät kohti toimeenpanoaan ja kuntasektorin toimintaan sekä tiedonhallintaan muutenkin kohdistuu yhä uusia kehittämispaineita. Tarkoitus siis on, että kilpailutuksella rakennettava konsultointi- ja asiantuntijaverkosto pystyy toteuttamaan erilaisia ja erityyppisiä konsulttitoimeksiantoja Tieran sekä Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintaan 20%:a yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta.
Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on konsultti- ja asiantuntijatyö Kuntien Tiera Oy:n (myöhemmin Tiera) ja sen omistajien kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä palvelujen ja niiden jatkuvuuden varmistamiseen.Tällä kilpailutuksella haemme osaamisen täydentämiseksi ja palvelujemme kehittämisen...
Show more

Lots 1

Job / name

Tietoturva ja tietosuoja

Description of procurement /scope of services

Haemme Tieran ja Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeisiin kokeneita tietoturvan, riskienhallinnan, jatkuvuudenhallinnan ja tietosuojan asiantuntijoita, joilla on vahva tietoturvan ja sen hyvien käytäntöjen ja viitekehyksien (mm. Katakri, ISO 27000 -standardit, Vahti-ohjeistus) osaaminen sekä hyvä ymmärrys julkisella sektorilla sovellettavasta tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja säädöksistä (mm. GDPR, tiedonhallintalaki). Asiantuntijoita voidaan hyödyntää seuraavilla asiantuntijapalveluiden osa-alueilla:- Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset- Tietoturvallisen sovelluskehittämisen ja ohjelmistoturvallisuuden asiantuntijapalvelut- Hallinnollisen tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijapalvelut - Tietoturvapäällikköpalvelu, tietosuojavastaavapalvelu- Teknisen tietoturvan asiantuntijapalvelut - Tietoturvan ja tietosuojan testaus-, arviointi- ja auditointipalvelut- Henkilöstöturvallisuuden asiantuntijapalvelut- Fyysisen tietoturvan asiantuntijapalvelut- Riskienhallinnan asiantuntijapalvelut- Jatkuvuudenhallinnan asiantuntijapalvelut- Käyttövaltuushallinnan asiantuntijapalvelut
Haemme Tieran ja Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeisiin kokeneita tietoturvan, riskienhallinnan, jatkuvuudenhallinnan ja tietosuojan asiantuntijoita, joilla on vahva tietoturvan ja sen hyvien käytäntöjen ja viitekehyksien (mm. Katakri, ISO 27000 -standardit, Vahti-ohjeistus) osaaminen sekä hyvä...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 2

Job / name

Digitalisaation edistäminen

Description of procurement /scope of services

Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään ketteriä toimintatapoja sekä edistämään digitalisaation hyödyntämistä toiminnan tehostamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.Tähän kuuluu myös kyky tunnistaa niitä kehittämiskohteita, joissa asiakkaidemme erityisesti kannattaa edetä kokeilujen kautta, ja kyky tehdä toteutuskelpoisia esityksiä ja suunnitelmia kokeilumenetelmistä tai muista uudenlaisista toimintatavoista. Nämä tarpeet voivat liittyä kuntien ydintoimintojen ohella myös tukipalvelujen, kuten esimerkiksi hankintatoimen tai operatiivisen ICT-toiminnan kehittämiseen.Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä tuntemus nykyisistä ja tulevista trendeistä, teknologioista ja menetelmistä sekä kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla.Tyypillisiä osa-alueita korin kautta hankittaville palveluille voivat olla: - Digitalisaation muutosjohtaminen ja muutoshallinta- Palvelumuotoilu- Saavutettavuuden ja käytettävyyden sekä käyttökokemuksen arviointi- Tiedonhallinnan kehitys- Integraatioiden ja prosessien automatisoinnin suunnittelu- Käyttövaltuushallinnan kehittäminen
Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään ketteriä toimintatapoja sekä edistämään digitalisaation hyödyntämistä toiminnan tehostamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.Tähän...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 3

Job / name

Tiedolla johtaminen ja analytiikka sekä data-aineistot

Description of procurement /scope of services

Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään dataa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.Asiantuntijoita haetaan tyypillisesti seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille: - Tiedolla johtaminen- Tietojohtamisen kyvykkyyksien kehittäminen- Tietotyön kehittäminen- Datan visualisointi ja analytiikka- Data engineering ja tietoarkkitehtuuri- Data science- Data governance- Data-aineistot ja niiden tuottaminen
Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään dataa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.Asiantuntijoita haetaan tyypillisesti seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille:...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 4

Job / name

Projektitoimisto (Project management office -asiantuntijat)

Description of procurement /scope of services

Hankinnan kohteena ovat muutosjohtamisen ja johdon konsultoinnin asiantuntijat, jotka tukevat Tieran asiantuntijapalveluita sekä Tieran asiakasorganisaatioita strategisessa johtamisessa, tulevissa merkittävissä rakenteellisissa muutoshankkeissa sekä myös uusia toimintamalleja tukevien digiratkaisujen käyttöönotoissa.Hankkeiden ja projektien kokoluokka voi vaihdella muutaman kuukauden toimeksiannoista usean vuoden muutoshankkeisiin.Arvostamme kokemusta myös vastaavanlaisista yksityisen sektorin laajoista muutoshankkeista.Uudistuksissa tarvitaan projekti- ja hankehallinnan ammattilaisten lisäksi tyypillisesti johdon asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja osaamista muutoshallinnan tehtävistä siirryttäessä kohti asiakaslähtöistä toimintamallia.Uudistusten suunnittelussa ja läpiviennissä on varmistettava palveluiden vaikuttavuus ja uudistuksen tuottavuus sekä tuloksellisuus.Asiantuntijoita haetaan seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille:- Projekti- ja hankehallinta- PMO-toiminnan johtaminen- Portfoliohallinta- Hankinnat- Viestintä- Palvelumuotoilu- Kokonaisarkkitehtuuri- Tiedolla johtaminen
Hankinnan kohteena ovat muutosjohtamisen ja johdon konsultoinnin asiantuntijat, jotka tukevat Tieran asiantuntijapalveluita sekä Tieran asiakasorganisaatioita strategisessa johtamisessa, tulevissa merkittävissä rakenteellisissa muutoshankkeissa sekä myös uusia toimintamalleja tukevien digiratkaisujen...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 5

Job / name

Tietohallintotoimintojen kehittämisen asiantuntijapalvelut

Description of procurement /scope of services

Tietohallintotoimintojen kehittämisen alueelle haemme vahvaa tietohallinnon osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena. Omistajakenttämme tietohallinnon yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä sopimusten ja palvelujen hallinnassa. Edellytämme vahvan tietohallinnon teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää julkisen tietohallinnon osaamista. Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen.
Tietohallintotoimintojen kehittämisen alueelle haemme vahvaa tietohallinnon osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena. Omistajakenttämme tietohallinnon yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 6

Job / name

Ohjelmistokehittäjät ja ketterien menetelmien koulutus

Description of procurement /scope of services

Digitaalisen ja ketterän ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistokehitysprosessien edistämiseksi haemme osaamista, joka auttaa Tieran sekä omistajiamme ohjelmistokehitysliiketoimintaa. Haemme asiantuntijapalvelua tukemaan mm. ohjelmistokehitys- ja ylläpitotyötä, DevOps-menetelmien konsultointia kehitysprosessissa, -ympäristössä, automaattitestauksessa ja näihin liittyvissä koulutustarpeissa.Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä osaaminen modernista ohjelmistokehityksestä ja -prosesseista (mm. natiivi pilvikehittäminen, ketterä ohjelmistokehitys ja toimintamallit, digitaalisten alustojen rakentaminen, automaattitestauksen ylläpito/kehittäminen, CI/CD putken rakentaminen, IaC -välineet) sekä ohjelmistokehityksen tulevista trendeistä ja teknologioista.Lisäksi arvostamme kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tätä osaamista on kyettävä soveltamaan sekä Tieran oman ohjelmistokehitysliiketoiminnan että omistajiemme tarpeisiin, tiiviissä yhteistyössä heidän omien asiantuntijoidensa sekä Tieran kanssa.
Digitaalisen ja ketterän ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistokehitysprosessien edistämiseksi haemme osaamista, joka auttaa Tieran sekä omistajiamme ohjelmistokehitysliiketoimintaa. Haemme asiantuntijapalvelua tukemaan mm. ohjelmistokehitys- ja ylläpitotyötä, DevOps-menetelmien konsultointia kehitysprosessissa,...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Lots 7

Job / name

ICT-Infra

Description of procurement /scope of services

Ulkoistuspalvelut liiketoiminnan kehittämisen ja jatkuvien palveluiden alueille haemme vahvaa osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman palvelutuotannon ja kehittämisen saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena.Omistaja-asiakkaidemme ICT-infran yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-infran arkkitehtuuri- ja ratkaisusuunnittelussa, siirtyvien tuotantoympäristöjen nykytila-analyysissä ja palvelujen hallinnassa.Edellytämme vahvan ICT-infran teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää jatkuvan palvelutuotannon osaamista. Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin pilviarkkitehtuuriin, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen.Tyypilliset asiantuntijaosa-alueet:- ICT-infra transitio- ja transformaatio projektijohtaminen ja koordinointi- Tietoturva- Kokonaisarkkitehtuuri- Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (AWS-ympäristöt)- Arkkitehtuuri ja suunnittelu on-site ja pilviratkaisut (Citrix ja VDI-ympäristöt)- Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Google -ympäristöt)- Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Microsoft -ympäristöt)- Tietoliikennearkkitehtuuri ja lähiverkkoratkaisut- Prosessiautomaatio- Konesalin suunnittelu ja inventointi- Käyttöpalveluiden migraatio- ja konsolidointiosaamista- MS SQL (operointi ja suunnittelu)- Oracle kannat (operointi ja suunnittelu)- Commvault (operointi ja suunnittelu)- Tukiprofiilin asiantuntija (käyttötuki ja lähituki)
Ulkoistuspalvelut liiketoiminnan kehittämisen ja jatkuvien palveluiden alueille haemme vahvaa osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman palvelutuotannon ja kehittämisen saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena.Omistaja-asiakkaidemme ICT-infran yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm....
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business and management consultancy and related services
  79400000-8
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2021/S 211-554551

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuntien Tiera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2362180-3
Postiosoite: Tammasaarenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00180
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@tiera.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tiera.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=349288&tpk=5fc246f0-1e94-44f1-a9bd-ea1c326172ed
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=349288&tpk=5fc246f0-1e94-44f1-a9bd-ea1c326172ed
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: ICT

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on konsultti- ja asiantuntijatyö Kuntien Tiera Oy:n (myöhemmin Tiera) ja sen omistajien kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä palvelujen ja niiden jatkuvuuden varmistamiseen.

Tällä kilpailutuksella haemme osaamisen täydentämiseksi ja palvelujemme kehittämisen sekä ylläpidon tueksi toimittajaverkostoa, joka yhtäältä laajentaa Tieralla jo olevaa asiantuntijuutta ja toisaalta tuo joustavuutta Tieran toimituskykyyn palvelujen vaihtelevissa kysyntätilanteissa. Kysynnän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan merkittävästi, kun erilaiset rakenteelliset ja teknologiset uudistukset etenevät kohti toimeenpanoaan ja kuntasektorin toimintaan sekä tiedonhallintaan muutenkin kohdistuu yhä uusia kehittämispaineita. Tarkoitus siis on, että kilpailutuksella rakennettava konsultointi- ja asiantuntijaverkosto pystyy toteuttamaan erilaisia ja erityyppisiä konsulttitoimeksiantoja Tieran sekä Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintaan 20%:a yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 60 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyn tarjoajan kanssa laaditaan kaikkia menettelyn osa-alueita koskeva sopimus.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietoturva ja tietosuoja

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Haemme Tieran ja Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeisiin kokeneita tietoturvan, riskienhallinnan, jatkuvuudenhallinnan ja tietosuojan asiantuntijoita, joilla on vahva tietoturvan ja sen hyvien käytäntöjen ja viitekehyksien (mm. Katakri, ISO 27000 -standardit, Vahti-ohjeistus) osaaminen sekä hyvä ymmärrys julkisella sektorilla sovellettavasta tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja säädöksistä (mm. GDPR, tiedonhallintalaki).

Asiantuntijoita voidaan hyödyntää seuraavilla asiantuntijapalveluiden osa-alueilla:

- Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset

- Tietoturvallisen sovelluskehittämisen ja ohjelmistoturvallisuuden asiantuntijapalvelut

- Hallinnollisen tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijapalvelut

- Tietoturvapäällikköpalvelu, tietosuojavastaavapalvelu

- Teknisen tietoturvan asiantuntijapalvelut

- Tietoturvan ja tietosuojan testaus-, arviointi- ja auditointipalvelut

- Henkilöstöturvallisuuden asiantuntijapalvelut

- Fyysisen tietoturvan asiantuntijapalvelut

- Riskienhallinnan asiantuntijapalvelut

- Jatkuvuudenhallinnan asiantuntijapalvelut

- Käyttövaltuushallinnan asiantuntijapalvelut

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/10/2021
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Digitalisaation edistäminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään ketteriä toimintatapoja sekä edistämään digitalisaation hyödyntämistä toiminnan tehostamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Tähän kuuluu myös kyky tunnistaa niitä kehittämiskohteita, joissa asiakkaidemme erityisesti kannattaa edetä kokeilujen kautta, ja kyky tehdä toteutuskelpoisia esityksiä ja suunnitelmia kokeilumenetelmistä tai muista uudenlaisista toimintatavoista. Nämä tarpeet voivat liittyä kuntien ydintoimintojen ohella myös tukipalvelujen, kuten esimerkiksi hankintatoimen tai operatiivisen ICT-toiminnan kehittämiseen.

Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä tuntemus nykyisistä ja tulevista trendeistä, teknologioista ja menetelmistä sekä kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tyypillisiä osa-alueita korin kautta hankittaville palveluille voivat olla:

- Digitalisaation muutosjohtaminen ja muutoshallinta

- Palvelumuotoilu

- Saavutettavuuden ja käytettävyyden sekä käyttökokemuksen arviointi

- Tiedonhallinnan kehitys

- Integraatioiden ja prosessien automatisoinnin suunnittelu

- Käyttövaltuushallinnan kehittäminen

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/10/2021
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tiedolla johtaminen ja analytiikka sekä data-aineistot

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään dataa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Asiantuntijoita haetaan tyypillisesti seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille:

- Tiedolla johtaminen

- Tietojohtamisen kyvykkyyksien kehittäminen

- Tietotyön kehittäminen

- Datan visualisointi ja analytiikka

- Data engineering ja tietoarkkitehtuuri

- Data science

- Data governance

- Data-aineistot ja niiden tuottaminen

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/10/2021
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Projektitoimisto (Project management office -asiantuntijat)

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat muutosjohtamisen ja johdon konsultoinnin asiantuntijat, jotka tukevat Tieran asiantuntijapalveluita sekä Tieran asiakasorganisaatioita strategisessa johtamisessa, tulevissa merkittävissä rakenteellisissa muutoshankkeissa sekä myös uusia toimintamalleja tukevien digiratkaisujen käyttöönotoissa.

Hankkeiden ja projektien kokoluokka voi vaihdella muutaman kuukauden toimeksiannoista usean vuoden muutoshankkeisiin.

Arvostamme kokemusta myös vastaavanlaisista yksityisen sektorin laajoista muutoshankkeista.

Uudistuksissa tarvitaan projekti- ja hankehallinnan ammattilaisten lisäksi tyypillisesti johdon asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja osaamista muutoshallinnan tehtävistä siirryttäessä kohti asiakaslähtöistä toimintamallia.

Uudistusten suunnittelussa ja läpiviennissä on varmistettava palveluiden vaikuttavuus ja uudistuksen tuottavuus sekä tuloksellisuus.

Asiantuntijoita haetaan seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille:

- Projekti- ja hankehallinta

- PMO-toiminnan johtaminen

- Portfoliohallinta

- Hankinnat

- Viestintä

- Palvelumuotoilu

- Kokonaisarkkitehtuuri

- Tiedolla johtaminen

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/10/2021
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietohallintotoimintojen kehittämisen asiantuntijapalvelut

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tietohallintotoimintojen kehittämisen alueelle haemme vahvaa tietohallinnon osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena.

Omistajakenttämme tietohallinnon yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä sopimusten ja palvelujen hallinnassa.

Edellytämme vahvan tietohallinnon teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää julkisen tietohallinnon osaamista.

Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/10/2021
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ohjelmistokehittäjät ja ketterien menetelmien koulutus

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Digitaalisen ja ketterän ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistokehitysprosessien edistämiseksi haemme osaamista, joka auttaa Tieran sekä omistajiamme ohjelmistokehitysliiketoimintaa.

Haemme asiantuntijapalvelua tukemaan mm. ohjelmistokehitys- ja ylläpitotyötä, DevOps-menetelmien konsultointia kehitysprosessissa, -ympäristössä, automaattitestauksessa ja näihin liittyvissä koulutustarpeissa.

Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä osaaminen modernista ohjelmistokehityksestä ja -prosesseista (mm. natiivi pilvikehittäminen, ketterä ohjelmistokehitys ja toimintamallit, digitaalisten alustojen rakentaminen, automaattitestauksen ylläpito/kehittäminen, CI/CD putken rakentaminen, IaC -välineet) sekä ohjelmistokehityksen tulevista trendeistä ja teknologioista.

Lisäksi arvostamme kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tätä osaamista on kyettävä soveltamaan sekä Tieran oman ohjelmistokehitysliiketoiminnan että omistajiemme tarpeisiin, tiiviissä yhteistyössä heidän omien asiantuntijoidensa sekä Tieran kanssa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/10/2021
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

ICT-Infra

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ulkoistuspalvelut liiketoiminnan kehittämisen ja jatkuvien palveluiden alueille haemme vahvaa osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman palvelutuotannon ja kehittämisen saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena.

Omistaja-asiakkaidemme ICT-infran yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-infran arkkitehtuuri- ja ratkaisusuunnittelussa, siirtyvien tuotantoympäristöjen nykytila-analyysissä ja palvelujen hallinnassa.

Edellytämme vahvan ICT-infran teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää jatkuvan palvelutuotannon osaamista.

Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin pilviarkkitehtuuriin, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen.

Tyypilliset asiantuntijaosa-alueet:

- ICT-infra transitio- ja transformaatio projektijohtaminen ja koordinointi

- Tietoturva

- Kokonaisarkkitehtuuri

- Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (AWS-ympäristöt)

- Arkkitehtuuri ja suunnittelu on-site ja pilviratkaisut (Citrix ja VDI-ympäristöt)

- Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Google -ympäristöt)

- Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Microsoft -ympäristöt)

- Tietoliikennearkkitehtuuri ja lähiverkkoratkaisut

- Prosessiautomaatio

- Konesalin suunnittelu ja inventointi

- Käyttöpalveluiden migraatio- ja konsolidointiosaamista

- MS SQL (operointi ja suunnittelu)

- Oracle kannat (operointi ja suunnittelu)

- Commvault (operointi ja suunnittelu)

- Tukiprofiilin asiantuntija (käyttötuki ja lähituki)

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/10/2021
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2029
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/10/2021