Meiller felépítmény alkatrészeinek beszerzése Published by Tenders Electronic Daily

Meiller felépítmény alkatrészeinek beszerzése

Application deadline

02.06.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Parts and accessories for vehicles and their engines
    34300000-0
Language

Hungarian

Contracting authority / owner

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kalotaszeg Utca 31
1116 Budapest
Hungary
Tel.: +36 202411910
Fax: +36 14636538
E-Mail: NKocsardy@fotav.hu
Website: https://www.budapestikozmuvek.hu

assignment

Eljárás hosszú elnevezése: K2198 Meiller felépítmény alkatrészeinek beszerzéseA BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Meiller felépítmények és pótkocsik gyári új és gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása.

Description of procurement /scope of services

A BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Meiller felépítmények és pótkocsik gyári új és gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása az üzemképesség biztosításához.Tájékoztató jelleggel MEILLER típusok: MEILLER RK 2065; AK 2065; AK 12 MT; AK12 LT; AK 16 MT, K 18 ZB pótkocsi.Ajánlatkérőnek legyen lehetősége a felépítménytípushoz tartozó 1.a mellékletben felsorolt bármely alkatrészt beszerezni.Az 1.a számú mellékletben felsorolt termékek/alkatrészek, egyesével/tételesen cikkszám szerint meghatározásra kerültek. Ajánlatkérő a megadott cikkszámoknak megfelelő alkatrészt vagy azzal egyenértékű termékeket fogadja el.A szállított termékek/alkatrészek gyári eredeti új, vagy gyári felújított új alkatrészek lehetnek.Ajánlatkérő keretszerződést köt 20 000 000,- Ft keretösszeg erejéig és/vagy 2023.06.30-ig a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint. Ajánlatkérő 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.Várható összmennyiség: 796 db (tájékoztató jellegű mennyiség). Az 1.a sz. mellékletben megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.A közbeszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
A BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Meiller felépítmények és pótkocsik gyári új és gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása az üzemképesség biztosításához.Tájékoztató jelleggel MEILLER típusok: MEILLER RK 2065; AK 2065; AK 12 MT; AK12 LT; AK 16 MT, K 18 ZB pótkocsi.Ajánlatkérőnek...
Show more

Others CPV Codes
  • Parts and accessories for vehicles and their engines
    34300000-0
Project adress

1097 Budapest, Ecseri út 8-12. vagy Budapest közigazgatási határán belüli más telephely/helyszín

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai

2022/S 089-240398

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsárdy Nóra
E-mail: NKocsardy@fotav.hu
Telefon: +36 202411910
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.budapestikozmuvek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001632482021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001632482021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Meiller felépítmény alkatrészeinek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001632482021
II.1.2)Fő CPV-kód
34300000 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Eljárás hosszú elnevezése: K2198 Meiller felépítmény alkatrészeinek beszerzése

A BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Meiller felépítmények és pótkocsik gyári új és gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34300000 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1097 Budapest, Ecseri út 8-12. vagy Budapest közigazgatási határán belüli más telephely/helyszín

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Meiller felépítmények és pótkocsik gyári új és gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása az üzemképesség biztosításához.

Tájékoztató jelleggel MEILLER típusok: MEILLER RK 2065; AK 2065; AK 12 MT; AK12 LT; AK 16 MT, K 18 ZB pótkocsi.

Ajánlatkérőnek legyen lehetősége a felépítménytípushoz tartozó 1.a mellékletben felsorolt bármely alkatrészt beszerezni.

Az 1.a számú mellékletben felsorolt termékek/alkatrészek, egyesével/tételesen cikkszám szerint meghatározásra kerültek. Ajánlatkérő a megadott cikkszámoknak megfelelő alkatrészt vagy azzal egyenértékű termékeket fogadja el.

A szállított termékek/alkatrészek gyári eredeti új, vagy gyári felújított új alkatrészek lehetnek.

Ajánlatkérő keretszerződést köt 20 000 000,- Ft keretösszeg erejéig és/vagy 2023.06.30-ig a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint. Ajánlatkérő 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.

Várható összmennyiség: 796 db (tájékoztató jellegű mennyiség). Az 1.a sz. mellékletben megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.

A közbeszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 30/06/2022
Befejezés: 30/06/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli.

Az értékelési módszerek részletes ismertetését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. alapján.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén, a KR. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. § alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt.74. § (1) bek. b) pont]. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. AK felhívja az AT figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi:

1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.

2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.

P/1. A KR. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani a KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (konténerszállító felépítményekhez és konténerszállító pótkocsikhoz gyári új, vagy gyári felújított alkatrészek szállítása) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Ha AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye legalább egy évben pozitív volt.

Amennyiben AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a P/1. pont vonatkozásában, ha AT a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 9 800 000 Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi:

1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.

2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.

M/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5) pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (konténerszállító felépítményekhez és konténerszállító pótkocsikhoz gyári új, vagy gyári felújított alkatrészek) teljesítéseit referenciaként kell bemutatni a Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal), - a szerződést kötő másik fél megnevezését, - a szállítás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül, - a szállítás mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, - a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) rendelkezik konténerszállító felépítményekhez és/vagy konténerszállító pótkocsikhoz összesen 390 db gyári új, és/vagy gyári felújított alkatrészek szállítására vonatkozó szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (1) a)].

Az M/1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)].

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1) bek. rendelkezéseit alkalmazza.

A vonatkozó jogszabályok különösen: 2015. évi CXLIII. tv.; 2013. évi V. tv; 2012. évi CLXXXV. tv.; 2000. évi C. törvény; 2007. évi CXXVII. tv; 424/2017 (XII.19.) Kr.; 385/2014.(XII.31.) Kr.

Ajánlattevő az igazolt teljesítés alapján jogosult számlát kiállítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbéreket ír elő a szerződésben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/06/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/06/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:

Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint az EKR-ben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (1)-(3) bekezdései az irányadók. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja. Indoka: a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező áruk esetében a gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

2. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/) A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

3. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napot kell érteni.

4. A KR. 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában.

4. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra kerültek.

5. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja.

6. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK AT-től és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

7. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.

8. A Kbt. 41/A.-41/B. § alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

9. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)

10. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdéseit. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

11. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.

12. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

13. A FAKSZ neve és lajstromszáma: Markóné Ambrus Lilla; 01279

14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás eredménytelenségét eredményező okot.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

16. Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját vagy adott esetben meghatalmazást.

17. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

18. Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

19. Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő.

22. Szerződéskötési feltétel: nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell alkatrész kereskedelemre és/vagy forgalmazásra ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítéka. (nyilatkozattal szükséges igazolni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint).

22. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a IV.2.2) pontban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 81. § (7) bekezdés alapján határozta meg.

23. A II.2.7) pontban megadott időpont csak tájékoztató jellegű, és az uniós hirdetményfeladó rendszer miatt került kitöltésre, a tényleges kezdési időpont függ az eljárás befejezésétől is, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 3/B-§-ában foglaltak szerint a jelen szerződés csak akkor lép hatályba, ha azt adott esetben a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyja. A jelen szerződés a Hivatal jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Vevő Eladót soron kívül értesíti (ideértve az e-mailen történő értesítést is).

24. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2022