GIS-plattform

Application deadline

19.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Mapping software development services
  72212326-0
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Kinda kommun

59040 KISA
Sweden
E-Mail: karin.strid@kinda.se
Website: http://www.kinda.se

assignment

Objekt och omfattningUpphandlingen avser en GIS-plattform och databas för samtliga kommuner i KÖBYT-samverkan, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre, samt Tranås kommun.

Description of procurement /scope of services

Objekt och omfattningUpphandlingen avser en GIS-plattform och databas för samtliga kommuner i KÖBYT-samverkan, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre, samt Tranås kommun.

Others CPV Codes
 • Geographic information systems (GIS or equivalent)
  38221000-0
 • Mapping software package
  48326000-9
 • Information systems
  48810000-9
 • Systems and technical consultancy services
  72220000-3
Project adress

Region (NUTS code): SE123 Östergötlands län
Kisa

Sverige-Kisa: Programvaruutvecklingstjänster för kartor

2022/S 079-212767

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kinda kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0399
Ort: KISA
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 59040
Land: Sverige
Kontaktperson: Karin Strid
E-post: karin.strid@kinda.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kinda.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afstsmumam&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afstsmumam&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

GIS-plattform

Referensnummer: 21/42
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212326 Programvaruutvecklingstjänster för kartor
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Objekt och omfattning

Upphandlingen avser en GIS-plattform och databas för samtliga kommuner i KÖBYT-samverkan, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre, samt Tranås kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38221000 Geografiska informationssystem (GIS eller motsvarande)
48326000 Kartprogramvara
48810000 Informationssystem
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kisa

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Objekt och omfattning

Upphandlingen avser en GIS-plattform och databas för samtliga kommuner i KÖBYT-samverkan, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre, samt Tranås kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

6 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/04/2022