Leikkaustoiminnan lääkintälaitteet 2020–2024 (DPS) Published by Tenders Electronic Daily

Leikkaustoiminnan lääkintälaitteet 2020–2024 (DPS)

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/85818821/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
    33000000-0
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
00029 Helsinki
Finland
E-Mail: logistiikka.hankinta@hus.fi
Website: http://www.hus.fi

assignment

Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS).HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on neljä (4) luokkaa (osa-aluetta).Luokat:1. Verityhjiölaitteet ja niiden tarvikkeet2. Lääketieteelliset laserlaitteet3. Rasvaimulaitteet ja niiden tarvikkeet4. ICG-fluorografialaitteet.Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.
Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS).HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.Dynaamiseen...
Show more

Suomi-Helsinki: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2020/S 036-085007

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Tavarahankinnat

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 006-008148)

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: logistiikka.hankinta@hus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: logistiikka.hankinta@hus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Leikkaustoiminnan lääkintälaitteet 2020–2024 (DPS)

Viitenumero: HUS 255-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS).

HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on neljä (4) luokkaa (osa-aluetta).

Luokat:

1. Verityhjiölaitteet ja niiden tarvikkeet

2. Lääketieteelliset laserlaitteet

3. Rasvaimulaitteet ja niiden tarvikkeet

4. ICG-fluorografialaitteet.

Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/02/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 006-008148

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.1.3)
Muutettava kohta: Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 08/01/2024
Oikaisu:
Päivämäärä: 18/02/2024
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Tarjouspyynnön kohta Hankinnan kohteen kriteerit luokkiin 1, 2, 3 ja 4 Referenssit otsikon alle tehty seuraavat muutokset (kaikkiin luokkiin tehty samat muutokset):

— lisätty tarkennus referenssiasiakkaasta EU/ETA-alueella,

— muutettu vaatimusta "Referenssit eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna." Aikaisemmin vaatimuksessa referenssit eivät saaneet olla kolmea (3) vuotta vanhempia,

— vaatimuksesta "Ehdokkaan tulee esittää referenssiasiakkuus osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden ja tarvikkeiden toimittamisesta" poistettu teksti suomen tai ruotsin kielellä,

— referenssiasiakkuuden yhteenlaskettu kokonaisarvo poistettu.