Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem Published by Tenders Electronic Daily

Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem

Application deadline

01.06.2024, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Artistic and literary creation and interpretation services
    92310000-7
Language

Swedish

Contracting authority / owner

LUDVIKA KOMMUN
Upphandlingscenter
771 82 Ludvika
Sweden
Tel.: +46 240-86632
E-Mail: karolina.gisto@ludvika.se
Website: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

assignment

Detta är ett dynamiskt inköpssystem gällande inköp av konst för deltagande kommuners behov. Falu kommun deltar från början men andra kommuner/bolag kan komma att tillkomma med tiden om behov uppstår.Notera att ni som leverantör i det dynamiska inköpssystemet ansöker om att kvalificera er för att kunna delta i kommande avropsförfrågningar där ni kan delta och lämna anbud.
Detta är ett dynamiskt inköpssystem gällande inköp av konst för deltagande kommuners behov. Falu kommun deltar från början men andra kommuner/bolag kan komma att tillkomma med tiden om behov uppstår.Notera att ni som leverantör i det dynamiska inköpssystemet ansöker om att kvalificera er för...
Show more

Description of procurement /scope of services

Detta är ett dynamiskt inköpssystem gällande inköp av konst för deltagande kommuners behov. Falu kommun deltar från början men andra kommuner/bolag kan komma att tillkomma med tiden om behov uppstår.Notera att ni som leverantör i det dynamiska inköpssystemet ansöker om att kvalificera er för att kunna delta i kommande avropsförfrågningar där ni kan delta och lämna anbud.
Detta är ett dynamiskt inköpssystem gällande inköp av konst för deltagande kommuners behov. Falu kommun deltar från början men andra kommuner/bolag kan komma att tillkomma med tiden om behov uppstår.Notera att ni som leverantör i det dynamiska inköpssystemet ansöker om att kvalificera er för...
Show more

Others CPV Codes
  • Artistic and literary creation and interpretation services
    92310000-7
Project adress

Region (NUTS code): SE312 Dalarnas län

Sverige-Ludvika: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar

2019/S 187-453910

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
LUDVIKA KOMMUN
212000-2270
Upphandlingscenter
Ludvika
771 82
Sverige
Telefon: +46 240-86632
E-post: karolina.gisto@ludvika.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

Upphandlarprofil: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47123
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47123
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konstnärlig gestaltning - Dynamiskt inköpssystem

Referensnummer: GNU 2019/124
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92310000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är ett dynamiskt inköpssystem gällande inköp av konst för deltagande kommuners behov. Falu kommun deltar från början men andra kommuner/bolag kan komma att tillkomma med tiden om behov uppstår.

Notera att ni som leverantör i det dynamiska inköpssystemet ansöker om att kvalificera er för att kunna delta i kommande avropsförfrågningar där ni kan delta och lämna anbud.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92310000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är ett dynamiskt inköpssystem gällande inköp av konst för deltagande kommuners behov. Falu kommun deltar från början men andra kommuner/bolag kan komma att tillkomma med tiden om behov uppstår.

Notera att ni som leverantör i det dynamiska inköpssystemet ansöker om att kvalificera er för att kunna delta i kommande avropsförfrågningar där ni kan delta och lämna anbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 24/09/2019
Slut: 01/06/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/06/2024
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/09/2019