Harrastustoiminnan hankinta Harrastusten Vantaa -hankkeeseen Published by Tenders Electronic Daily

Harrastustoiminnan hankinta Harrastusten Vantaa -hankkeeseen

Application deadline

28.06.2024, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Education and training services
  80000000-4
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Vantaan kaupunki
PL 1100
01030 Vantaan kaupunki
Finland
Tel.: +358 405598538
E-Mail: anna.puhakka@vantaa.fi
Website: http://www.vantaa.fi

assignment

Harrastusten Vantaa on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoite on tarjota peruskoululaisille (1.lk – 9.lk) laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä, lasten toiveita kuullen. Harrastusten järjestäjinä voi toimia urheiluseuroja, yksittäisiä taiteilijoita ja taidekasvattajia, ammattimaisia taide-, kulttuuri-, ja liikuntatoimijoita sekä muita ammattimaisia toimijoita. Harrastustoiminta on koko lukuvuoden kestävää toimintaa, joka alkaa syyskuussa ja loppuu toukokuussa. Harrastusten tulee olla säännöllisiä, viikoittain tapahtuvia ja laadukkaasti toteutettuja. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa toimijat ilmoittautuvat mukaan ko. järjestelmään haluamaansa osa-alueeseen tai osa-alueisiin. Ehdokkaiden soveltuvuus tarkistetaan ja kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat valitaan mukaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Toisessa vaiheessa hyväksytyt toimivat voivat jättää tarjouksiaan järjestelmään osallistumansa osa-alueen sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin. Osa-alueiden sisäisiä kilpailutuksia järjestetään joko lukukausittain tai lukuvuosittain ja ensimmäinen kilpailutuskierros toteutettaisiin toukokuussa 2022. Hankintapäätökset tehdään osa-alueittain hankintatoimivallan edellyttämällä tavalla ja ensimmäisten kilpailutuskierroksen osalta ne tehdään elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen mahdolliset täydennykset lukukauden aikana ovat mahdollisia. Harrastusten Vantaa -hankkeen hankintajärjestelmä sisältää neljä erillistä osa-aluetta: 1) liikunnallinen harrastustoiminta, 2) taide ja kulttuurinen harrastustoiminta, 3) muu harrastustoiminta ja 4) vammaisopetukselle suunnatut harrastukset. Näiden osa-alueiden sisällä tullaan järjestämään tarjouspyyntöjä DPS osallistumisilmoituksen määräaikaan 28.6.2024 asti.Osallistumispyynnön liitteinä ovat tietopyyntölomake ja ESDP lomake. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista, mutta ESPD lomake osallistujan tulee täyttää vaadittavilta osin.
Harrastusten Vantaa on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoite on tarjota peruskoululaisille (1.lk – 9.lk) laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä, lasten toiveita kuullen. Harrastusten järjestäjinä voi toimia urheiluseuroja,...
Show more

Lots 1

Job / name

Liikunnallinen harrastustoiminta

Description of procurement /scope of services

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen.Osa-alueen 1 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut liikunnalliset harrastustoimintapalvelut. Harrastuksia voivat olla esim. pallopelit, parkour, mailapelit, voimistelulajit, voimailulajit, kamppailulajit, keilailu, kiipeily, talvilajit, vesilajit, monimuotoliikunta ja liikunnallinen harrastustoiminta laajasti. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa tässä osa-alueessa myös muuta näihin verrattavissa olevan liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaustunteja. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen.Osa-alueen 1 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut liikunnalliset harrastustoimintapalvelut. Harrastuksia...
Show more

Others CPV Codes
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI1B Helsinki-Uusimaa
Vantaa

Lots 2

Job / name

Taide ja kulttuurinen harrastustoiminta

Description of procurement /scope of services

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Luokan 2 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut taide- ja kulttuuriset harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: Elokuva- ja animaatiotyöpajat, esittävät taiteet, kuvataide- ja valokuvauslajit, monimuotoiset taide ja kulttuuriharrastukset, sekä muu musiikki ja kulttuurinen harrastustoiminta laajasti. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Luokan 2 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut taide- ja kulttuuriset harrastustoimintapalvelut....
Show more

Others CPV Codes
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI1B Helsinki-Uusimaa
Vantaa

Lots 3

Job / name

Muu harrastustoiminta

Description of procurement /scope of services

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Luokan 3 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut muut harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: Pelit ja koodaus, tiedeharrastukset, ruuanlaitto, eläin- ja luontoharrastukset, mopon tuunaus, biljardi, keppihevoset ja muu lasten- ja nuorten harrastustoiminta laajasti. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Luokan 3 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut muut harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa...
Show more

Others CPV Codes
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI1B Helsinki-Uusimaa
Vantaa

Lots 4

Job / name

Vammaisopetukselle suunnatut harrastukset

Description of procurement /scope of services

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Luokan 4 hankintojen kohteena ovat vammaisopetuksen piirissä lapsille ja nuorille suunnatut harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: vammaisopetukseen soveltuvat liikunta-, kulttuuri-, taide ja muu lasten- ja nuorten harrastustoiminta laajasti. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Luokan 4 hankintojen kohteena ovat vammaisopetuksen piirissä lapsille ja nuorille suunnatut harrastustoimintapalvelut....
Show more

Others CPV Codes
 • Education and training services
  80000000-4
Project adress

Region (NUTS code): FI1B Helsinki-Uusimaa
Vantaa

Suomi-Vantaa: Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut

2022/S 082-221368

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124610-9
Postiosoite: PL 1100
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01030
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Anna Puhakka
Sähköpostiosoite: anna.puhakka@vantaa.fi
Puhelin: +358 405598538
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vantaa.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=397809&tpk=24e3f5dc-d2a1-4ca6-809c-2401e6b810a4
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=397809&tpk=24e3f5dc-d2a1-4ca6-809c-2401e6b810a4
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Harrastustoiminnan hankinta Harrastusten Vantaa -hankkeeseen

Viitenumero: VD/2861/02.08.00.00/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Harrastusten Vantaa on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoite on tarjota peruskoululaisille (1.lk – 9.lk) laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä, lasten toiveita kuullen. Harrastusten järjestäjinä voi toimia urheiluseuroja, yksittäisiä taiteilijoita ja taidekasvattajia, ammattimaisia taide-, kulttuuri-, ja liikuntatoimijoita sekä muita ammattimaisia toimijoita. Harrastustoiminta on koko lukuvuoden kestävää toimintaa, joka alkaa syyskuussa ja loppuu toukokuussa. Harrastusten tulee olla säännöllisiä, viikoittain tapahtuvia ja laadukkaasti toteutettuja.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa toimijat ilmoittautuvat mukaan ko. järjestelmään haluamaansa osa-alueeseen tai osa-alueisiin. Ehdokkaiden soveltuvuus tarkistetaan ja kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat valitaan mukaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Toisessa vaiheessa hyväksytyt toimivat voivat jättää tarjouksiaan järjestelmään osallistumansa osa-alueen sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin. Osa-alueiden sisäisiä kilpailutuksia järjestetään joko lukukausittain tai lukuvuosittain ja ensimmäinen kilpailutuskierros toteutettaisiin toukokuussa 2022. Hankintapäätökset tehdään osa-alueittain hankintatoimivallan edellyttämällä tavalla ja ensimmäisten kilpailutuskierroksen osalta ne tehdään elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen mahdolliset täydennykset lukukauden aikana ovat mahdollisia.

Harrastusten Vantaa -hankkeen hankintajärjestelmä sisältää neljä erillistä osa-aluetta: 1) liikunnallinen harrastustoiminta, 2) taide ja kulttuurinen harrastustoiminta, 3) muu harrastustoiminta ja 4) vammaisopetukselle suunnatut harrastukset. Näiden osa-alueiden sisällä tullaan järjestämään tarjouspyyntöjä DPS osallistumisilmoituksen määräaikaan 28.6.2024 asti.

Osallistumispyynnön liitteinä ovat tietopyyntölomake ja ESDP lomake. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista, mutta ESPD lomake osallistujan tulee täyttää vaadittavilta osin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

osa-alue 1: liikunnallinen harrastustoiminta

osa-alue 2: taide ja kulttuurinen harrastustoiminta

osa-alue 3: muu harrastustoiminta

osa-alue 4: vammaisopetukselle suunnatut harrastukset

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Liikunnallinen harrastustoiminta

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen.

Osa-alueen 1 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut liikunnalliset harrastustoimintapalvelut. Harrastuksia voivat olla esim. pallopelit, parkour, mailapelit, voimistelulajit, voimailulajit, kamppailulajit, keilailu, kiipeily, talvilajit, vesilajit, monimuotoliikunta ja liikunnallinen harrastustoiminta laajasti. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa tässä osa-alueessa myös muuta näihin verrattavissa olevan liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaustunteja.

Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 28/06/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Taide ja kulttuurinen harrastustoiminta

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen.

Luokan 2 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut taide- ja kulttuuriset harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: Elokuva- ja animaatiotyöpajat, esittävät taiteet, kuvataide- ja valokuvauslajit, monimuotoiset taide ja kulttuuriharrastukset, sekä muu musiikki ja kulttuurinen harrastustoiminta laajasti.

Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 28/06/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Muu harrastustoiminta

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen.

Luokan 3 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut muut harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: Pelit ja koodaus, tiedeharrastukset, ruuanlaitto, eläin- ja luontoharrastukset, mopon tuunaus, biljardi, keppihevoset ja muu lasten- ja nuorten harrastustoiminta laajasti.

Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 28/06/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vammaisopetukselle suunnatut harrastukset

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80000000 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2022 – kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen.

Luokan 4 hankintojen kohteena ovat vammaisopetuksen piirissä lapsille ja nuorille suunnatut harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: vammaisopetukseen soveltuvat liikunta-, kulttuuri-, taide ja muu lasten- ja nuorten harrastustoiminta laajasti.

Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 28/06/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/06/2024
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

- Harrastusten ohjaajien tulee olla koulutettuja ja heillä on oltava kokemusta lasten ja nuorten ohjauksesta. Ammattitaito on hankittu joko koulutuksen tai kokemuksen kautta.

- Ohjaajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita, avustajana voi toimia alle 18-vuotias

- Toiminnan tulee olla oppilaalle maksutonta matalan kynnyksen harrastustoimintaa

- Toiminta on oltava kaikille avointa ja yhdenvertaista.

- Ryhmien tulee olla saavutettavia. Osallistujat voivat ottaa avustajan, oppaan tai tulkin mukaan ryhmään näin tarvitessaan.

- Toiminnan on oltava turvallista ja noudattaa turvallisemman tilan periaatteita, jolla tarkoitetaan, että harrastukseen osallistuvan lapsen ei tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista toimintaa tämän ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa näin tapahtuu.

- Toiminnassa huomioidaan lasten ja nuorten toiveet ja heidän on mahdollista osallistua harrastussisältöjen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen

- Toiminta ei ole tavoitteellista vaan tarkoituksena on mahdollistaa harrastamisen iloa, hyvää yhteishenkeä ja kaverisuhteiden syntymistä tukevaa toimintaa.

- Harrastustoiminta toteutetaan ennen klo 17.00 ja harrastuksen sisällössä huomioidaan ikäryhmät ja osallistujien osaamistaso.

- valintakriteerit sisäisessä kilpailutuksessa

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/69492/notice/99211

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/04/2022